http://travelko.files.wordpress.com/2008/09/300px-map_of_ukraine_political_simple_oblast_iwano-frankiwsk.png?w=300&h=210На спільному засіданні колегії облдержадміністрації і президії обласної ради, 31 січня, проаналізовано підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету Івано-Франківської області за 2010 рік.


Як зазначив доповідач з цього питання, заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич, «Виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2010 рік і заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», забезпечили можливість подальшої структурної перебудови економіки на засадах державно-приватного партнерства та інвестиційно-інноваційного проектування, кінцевою метою якого є об’єднання усіх зусиль на вирішенні невідкладних проблем, передусім підвищення доходів працюючих, подолання хронічного безробіття та бідності».

Зокрема, за підсумками 2010 року подолано негативну тенденцію щорічного зниження обсягів промислової продукції, що тривала впродовж 2005-2009 років. Індекс промислового виробництва склав 100,2 відсотка. Приріст одержано передусім за рахунок його нарощення більш ніж у 2 рази у хімічній і нафтохімічній промисловості та у більшості інших її галузей (8 із 10).


Стабілізується робота підприємств паливно-енергетичного комплексу області. На Бурштинській ТЕС з жовтня відновлено експорт електроенергії (у IV кварталі збільшено обсяги виробництва на 8,0 відс.), відремонтовано 11 енергоблоків (освоєно майже 200 млн. грн.). НГВУ «Надвірнанафтогаз» відновило видобуток вуглеводнів на Микуличинському родовищі (із 12 експлуатаційних свердловин задіяно 8), Коломийське СП «Дельта» – на Дебеславецькому газовому родовищі. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» перероблено 190 тис. тонн нафти (122,0 відс. до обсягів переробки 2009 року).

Підприємствами малого бізнесу реалізовано 21,3 відс. продукції від загальнообласних обсягів. Івано-Франківщина є другим регіоном у державі за питомою вагою прибуткових малих підприємств, що становить 70,2 відс. (в Україні – 60,1). Від їхньої діяльності до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 380 млн.грн. чи 12,0 відс. від усіх поступлень. В м.Івано-Франківську відкрито Центр надання адміністра-тивних послуг, що об'єднав Дозвільний центр, Реєстраційну палату і 9 муніципальних служб. В одному приміщенні надаються 84 адміністративні послуги. Водночас дозвільні центри Городенківського, Косівського, Рогатинського, Тлумацького районів ко¬орди¬нують видачу обмеженої кількості документів дозвільного характеру, що не сприяє прозорості процедур, скороченню часу та коштів суб’єктів господарювання.

Івано-Франківська область закріпилась у трійці лідерів туризму в Україні. Ліцензованими туристичними підприємствами сплачено до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2010 року 27,4 млн.грн., що на 61,0 відс. більше до відповідного періоду 2009 року. Створена і діє мережа із 11 туристично-інформаційних центрів і бізнес-центрів. Вперше в Україні впроваджувались проекти зі створення інфраструктури для велотуристів і людей з особливими потребами. Розвивається водний туризм на території Дністровського каньйону.

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства склав 100,4 відс., у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –113,8 відсотка. Їх частка у загальних обсягах сільськогосподарської продукції зросла до 22,5 відс. проти 19,9 відс. у попередньому році. Валовий збір зернових культур у вазі після доробки перевищив 346,5 тис.тонн, у тому числі кукурудзи – 143,3 тис.тонн, що на 5,2 відс. більше 2009 року, сої – 3,7 тис.тонн або у 4,8 рази більше, цукросировини – 80,4 тис.тонн (у 4,4 рази, соняшника – 5,0 тис.тонн (у 2,3 рази), овочів – 122,1 тис.тонн (102,8 відс.), плодів та ягід – 39,0 тис.тонн (107,5 відс.).

Під урожай 2011 року всіма категоріями господарств озимі зернові посіяно на площі 57,9 тис. га, що складає 108,8 відс. до рівня 2009 року. Наявний в усіх категоріях господарств потенціал худоби і птиці забезпечив виробництво у 2010 році м'яса у живій вазі 99,6 тис. тонн або на 6,8 тис. тонн більше минулорічного, яєць – 730,6 млн. шт. (+96,4 млн). Сприяли цьому спільні програми з вітчизняними і зарубіжними інвесторами.

У 2010 році з державного бюджету на соціально-економічний розвиток області спрямовано та освоєно у повному обсязі 18810,0 тис.грн., з обласного – 14307,261 тис.грн. капітальних інвестицій. Завдяки залученню коштів бюджетів усіх рівнів та інвесторів введено в експлуатацію майже 250 об'єктів соціально-культурного призначення та побутового обслуговування населення. Більш ніж у 1,5 рази зросли обсяги введення в експлуатацію житла, на 37,9 відс.

За темпами зростання інвестицій в основний капітал область перемістилась на 5 позицію серед регіонів України. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, склав 550,5 млн.дол.США, що відображає факт відчуження у 2010 році частки іноземного співзасновника (LUKOIL Chemical) у статутному капіталі ТОВ «Карпатнафтохім» на користь українського партнера (ЗАТ «Лукор»). Серед інших регіонів Івано-Франківська область за інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності знаходиться на 11 позиції, а за їх обсягом на одного жителя – на десятій. Іноземний капітал інвестовано у 421 підприємство.

У 2010 році введено в дію новозбудоване приміщення автовокзалув обласному центрі За підтримки облдержадміністрації «Укрзалізниця» відбудовала та здала в експлуатацію нові приміщення залізничних станцій Коршів і Ямниця. Запроваджено пряме залізничне сполучення Донецьк-Дніпропетровськ – Ворохта, Київ – Ворохта.

Забезпечено нарощення обороту роздрібної торгівлі на 6,3 відсотка. Легалізуючи торговельну діяльність, Івано-Франківська область за темпами зростання її обсягів за минулий рік перемістилась з 27 на 18 позицію щодо інших регіонів, за середньомісячним її оборотом на особу – із 17 на 14 місце.

Стримуванню інфляційних процесів у регіоні сприяло підписання облдержадміністрацією Меморандуму узгодження дій із суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі. Упродовж 2010 року у містах і районних центрах області проведено 1520 ярмарків, на яких реалізовано сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки на 80,9 млн.грн. В результаті цих та інших заходів індекс споживчих цін за 2010 рік склав 108,3 відс. при середньому в Україні у 109,1 відсотка.

За січень-листопад 2010 року експорт та імпорт товарів області зріс відповідно на 63,0 і 140,8 відс. до 486,7 та 555,0 млн.дол.США. Відбулось помітне збільшення товарообороту на нових ринках СНД, Європи та Азії.

Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП, хоч і зменшився з 8,8 до 8,1 відс., проте все ще залишається невиправдано високим.

Зменшено заборгованість із виплати заробітної плати. Її невиплачена сума, 8 млн. грн. є однією з найменших і становить 0,6 відс. від загального обсягу таких боргів в Україні. Водночас, впродовж січня-грудня загальний рівень заборгованої заробітної плати зменшено лише на 13,2 відс. або на 1,2 млн.грн. Повністю ліквідовано ці борги у м.Болехові, Богородчанському, Коломийському, Снятинському та Тлумацькому районах. Відсутні борги по зарплаті на економічно активних підприємствах Галицького, Надвірнянського та Рожнятівського районів. Однак, не в усіх містах і районах, передусім в обласному центрі, Калуші та Коломиї проявляють належну увагу до тих, для кого зарплата – єдине джерело достойного проживання.

Середньомісячна заробітна плата склала за листопад 2010 року 1977 грн. і зросла на 22,4 відс., водночас реальна – на 16,4 відс. (4 позиція серед регіонів держави).

Торік потреба в коштах на виплату пенсій і допомог профінансована у повному обсязі. При цьому власні надходження склали 2151,1 млн. грн., що на 303,7 млн. грн. більше, ніж за 2009 рік. Середній розмір пенсій зріс з початку року з 876,83 до 987,27 грн. або на 12,6 відсотка. Однак, заборгованість зі сплати страхових внесків до бюджету Пенсійного фонду зменшено у порівнянні з 01.01.2010 р. тільки на 293,7 тис.грн. або на 0,9 відс., з 01.04.2010 р.– на 4360,2 тис.грн. або на 11,4 відс. і на 01.01.2011 р. вона ще складає 33,8 млн.грн. Найбільші суми боргу залишаються за платниками міст Івано-Франківська – 11,97 млн.грн., Калуша – 10,0 млн.грн., Коломиї – 2,7 млн.грн. та Тисменицького – 2,4 млн.грн., Галицького – 1,2 млн.грн., Долинського – 960,0 тис.грн., Коломийського – 934,4 тис.грн. районів.

За 2010 рік призначено і виплачено державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства та дітям-інвалідам на суму 941,9 млн. грн., що на 292,2 млн.грн. (на 44,9 відс.) більше, ніж у 2009 році. Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 767 ветеранів війни та інвалідів усіх груп і категорій, що на 26 осіб більше. За кошти державного бюджету забезпечено спецавтотранспортом 49 осіб з обмеженими фізичними можливостями ( у 2009 році – 4).

Відновлено роботу трьох дошкільних навчальних закладів, три загальноосвітні школи реорганізовано в навчально-виховні комплекси, збережено мережу загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів. За кошти державного бюджету придбано три шкільні автобуси та один – за кошти обласного бюджету.

План державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників виконано на 107 відсотків.

Послугами з оздоровлення та відпочинку охоплено 88 269 дітей або 54,8 відс. (у 2009 році – 84 326, 44,8 відс.). На проведення оздоровчої кампанії з різних джерел залучено 16,7 млн. грн.

З ініціативи обласної філармонії та художнього керівника Донецького національного театру опери та балету ім. А.Солов’яненка, народного артиста України Вадима Пісарєва, за підтримки облдержадміністрації та обласної ради, у травні 2010 року започатковано масштабний мистецький проект “Схід–Захід разом”.

На реалізацію загальнодержавнии та регіональних медичних програмам використано понад 37 млн.грн. Розширено мережу закладів загальної практики-сімейної медицини, відкрито 7 нових сімейних дільниць. Із 126 функціонуючих в області сільських лікарських амбулаторій 122 (96,8 відс.) переведені на засади сімейної медицини.

За 2010 рік до бюджетів усіх рівнів в цілому по області сплачено податків, зборів та інших обов`язкових платежів (без врахування трансфертів) у сумі 3946,2 млн.грн., що більше в порівнянні з 2009 роком на 809,9 млн.грн. або на 25,8 відсотка.

Надходження до державного бюджету склали 2479,8 млн.грн. і збільшились на 672,6 млн.грн. або на 37,2 відсотка. При цьому податковий борг скорочено на 283,8 млн.грн. або на 63,4 відсотка. Водночас значною залишається питома вага податкового боргу за податковими зобов’язаннями у суб’єктів господарювання: м.Івано-Франківськ – 66,8 відс. або 109,3 млн.грн. та м.Калуш – 14,2 відс. або 23,3 млн.грн.

До місцевих бюджетів надійшло доходів у сумі 1466,4 млн.грн., що становить 111,1 відс. (+146,5 млн.грн.) до річного плану, доведеного Міністерством фінансів України, і 97,1 відс. (-44,4 млн.грн.) до затверджених з урахуванням змін у призначеннях місцевими радами. У тому числі до загального фонду – 1160,4 млн.грн. або відповідно 101,7 відс. (+19,6 млн.грн.) і 95,1 відс. (-59,8 млн.грн.), спеціального – 306,0 млн.грн. чи 170,8 відс. (+126,8 млн.грн.) і 105,3 відс. (+15,4 млн.грн.). У порівнянні з 2009 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 137,2 млн.грн. або на 10,3 відс., у тому числі до загального фонду – на 102,5 млн.грн. (9,7 відс.), спеціального – на 34,8 млн.грн. (12,8 відс.).

Доведені Міністерством фінансів України планові показники на 2010 рік по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виконано на 100,7 відс. (+6,7 млн.грн.).

Видатків загального та спеціального фондів бюджету області проведено в сумі 4851,8 млн. грн., що складає 96,5 відс. до уточненого плану на рік. Зокрема, по загальному фонду – 4376,2 млн.грн., спеціальному – 475,6 млн.грн. У порівнянні з 2009 роком вони зросли відповідно на 947,8 млн.грн. або на 27,6 відс. та на 30,5 млн.грн. або 6,8 відсотка.

Водночас виконання уточнених планових показників за доходами загального фонду не забезпечено місцевими бюджетами: м.Калуша – 80,8 відс. або недоодержано 20,1 млн.грн., м.Івано-Франківська – 94,4 відс. (-18,4 млн.грн.), м.Болехова – 91,0 відс. (-0,8 млн.грн.), м.Яремче – 93,6 відс. (-1,5 млн.грн.), м.Коломиї – 94,4 відс. (-2,5 млн.грн.), Городенківського – 87,0 відс. (-2,9 млн.грн.), Тлумацького – 86,8 відс. (-2,3 млн.грн.), Тисменицького – 92,0 відс. (-2,5 млн.грн.), Верховинського – 95,8 відс. (-0,5 млн.грн.), Галицького – 97,2 відс. (-1,3 млн.грн.) районів, а також обласного бюджету– 99,8 відс. (-0,6 млн.грн.). Передусім через неповернення у повному обсязі розміщених на депозит у ПАТ «Родовід БАНК» коштів спеціального фонду.

Із 20 зведених бюджетів районів і міст виконання планових показників, доведених Міністерством фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, не забезпечили: м.Івано-Франківськ – 19,6 млн.грн. (92,9 відс.), Тисменицький район – 2,6 млн.грн. (90,3 відс.), м.Калуш – 2,0 млн.грн. (96,1 відс.), м.Яремче – 0,4 млн.грн. (97,3 відс.), Верховинський – 0,2 млн.грн. (97,8 відс.) і Рогатинський – 9,0 тис.грн. (99,9 відс.) райони

Виходячи з вищевикладеного, колегія обласної державної адміністрації вирішила : Вважати підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2010 рік в цілому прийнятними і такими, що загалом відповідають тим економічним умовам, у яких вона виконувалась.

З урахуванням обговорення, яке відбулось, головному управлінню економіки облдержадміністрації доручено доопрацювати звіт про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2010 рік у тижневий термін для його внесення з проектом відповідного рішення на розгляд обласної ради.

Інформацію про підсумки виконання бюджету області за 2010 рік взяти до уваги.

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації доручено завершити підготовку звіту про виконання обласного бюджету за 2010 рік у трьохтижневий термін для його внесення з проектом відповідного рішення на розгляд обласної ради.

З метою реалізації економічних пріоритетів державної регіональної політики відновити роботу Координаційного комітету з управління процесом реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року, якому у взаємодії з регіональним комітетом з економічних реформ, регіональним координаційним комітетом з їх провадження та Радою з питань соціально-економічного розвитку регіону, боротьби з корупцією та злочинністю вважати невідкладним завданням коригування Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року з врахуванням перспективи до 2020 року та розробку річних і середньострокових планів її реалізації.

Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам міністерств та інших централь¬них органів виконавчої влади, райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення доручено сконцентрувати всі наявні зусилля і ресурси на розв’язанні тих невирішених питань, що мають місце за підсумками роботи господарського комплексу області у 2010 році.

Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення за результатами аналізу комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку міст і районів області за 2010 рік слід розробити конкретні заходи щодо докорінного поліпшення стану справ за тими напрямками моніторингу, за якими район (місто) займає останні позиції;

- спільно з головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури і головним управлінням економіки облдержадміністрації шляхом реалізації інвестиційних проектів інноваційного характеру, які передбачають впровадження передових технологій та оновлення потужностей в промисловості області, забезпечити приріст у 2011 році обсягів промислового виробництва не менше ніж на 10 відсотків;

- терміново вжити додаткових заходів щодо повної ліквідації боргів з оплати праці, інформацію про виконану роботу з копіями протоколів засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат надсилати обласній комісії та першому заступнику і заступникам голови обласної державної адміністрації (у галузевому розрізі) щотижнево;

- спільно з економічними службами та податковими органами забезпечити регулярне проведення засідань відповідних комісій щодо погашення податкового боргу і детінізації економіки та керівників підприємств, які допускають борги;

- вжити заходів щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво та забезпечення відшкодування з місцевих бюджетів різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами з надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечувати у повному обсязі поточні розрахунки за використані енергоносії та вживати дієвих заходів для погашення наявної заборгованості; - здійснити аналіз виконання заходів, спрямованих на залучення інвестицій в економіку районів та міст, внести пропозиції щодо їх збільшення через реалізацію нових ефективних інвестиційних проектів; ( - забезпечити доведення до сільських, селищних, міських голів міст районного значення, голів районних рад вимог Закону України від 14.12.2010 р. № 2784-17 "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", організувати роботу щодо його виконання на місцях;

- забезпечити проведення щоквартальних нарадщодо підсумків роботи міських та районних дозвільних центрів і бізнес-центрів, стан та проблеми їх матеріально-технічного і кадрового забезпечення; вживати заходів щодо вдосконалення функціонування дозвільної системи та підтримки підприємництва на місцях;

- продовжити практику проведення в обласному та районних центрах, великих населених пунктах області ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів із залученням сільськогосподарських виробників, підприємств харчової промисловості та оптової торгівлі;

- вживати більш ефективних заходів щодо підтримки місцевих товаровиробників шляхом виділення місць на ринках, збільшення реалізації товарів місцевих виробників через підприємства торгівлі;

- спільно з головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечити завершення комп’ютеризації ЗОШ І-ІІ ст. та 100-відсоткове підключення ЗОШ І-ІІІ ст. і ЗОШ І-ІІ ст. області до мережі Інтернет, акумулювати бюджетні та залучати позабюджетні кошти на будівництво спортивних залів і майданчиків у школах, де вони відсутні;

- вжити заходів щодо збереження мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, комплектування сільських бібліотек літературою та періодичними виданнями;

- взяти на особистий контроль виконання законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, розпорядчих документів, що стосуються питань соціального захисту населення, та забезпечити стовідсоткове їх виконання; - завершити у 2011 році інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту всіх форм власності та привести їх у належний до використання стан;

- передбачити у місцевих бюджетах кошти для виконання робіт з встановлення у натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, нанесення їх на планово-картографічні матеріали та розробки районних схем екомережі. Звернути увагу Калуського (І.Насалик), Івано-Франківського (В.Анушкевичус), Болехівського (З.Макота), Яремчанського (В.Онутчак), Коломийського (І.Слюзар) міських голів, голів Верховинської (В.Гондурак), Галицької (Г.Івасишин), Городенківської (І.Мороз), Тисменицької (І.Овчар), Тлумацької (В.Сенів) райдержадміністрацій на невиконання уточнених планових показників по доходах загального фонду місцевих бюджетів за 2010 рік.

Місцевим радам у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, вирішити питання щодо встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Державній податковій адміністрації в області , головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення скоординувати роботу і встановити контроль за обов’язковим встановленням місцевими радами єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Головному управлінню Пенсійного фонду України в області
- забезпечити виконання показників бюджету Пенсійного фонду України в області та своєчасність призначення, перерахунку і виплати пенсій; - посилити вимогливість до боржників Пенсійного фонду України в області;

- продовжити активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед страхувальників щодо вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що набрав чинності 1січня 2011 року.

Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації забезпечити належний супровід реалізації інвестиційних проектів з реконструкції енергоблоку № 7 Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго», впровадження виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії (біомаси) у с.Липівка Тисменицького району;

- надання необхідної державної підтримки дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Західукргеологія» з метою належного виконання у 2011 році державного замовлення щодо проведення геологорозвідувального вивчення та ліквідації некерованих витоків газу на Коломийській площі;

- розробки проектно-кошторисної документації та реалізації проектів у рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки на комунальних підприємствах та в установах бюджетної сфери;

- разом з головним управлінням правової роботи та внутрішньої політики облдержадміністрації забезпечити виконання зобов’язань сторін за укладеною концесійною угодою щодо міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ».

Головному управлінню регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації спільно з головним управлінням економіки, відповідними галузевими управліннями облдержадміністрації та структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади у тижневий термін після затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток області підготувати та подати на погодження переліки об’єктів, які будуть фінансуватись у 2011 році за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів на розгляд відповідних робочих груп для формування додатків до проекту змін до обласного бюджету, як це визначено ст.ст.а 22 і 23 Бюджетного кодексу України;

- спільно з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення вжити належних заходів щодо співфінансування з місцевих бюджетів регіональних об’єктів, включених до відповідних державних програм, у обсягах, передбачених Порядком використання коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів; до 1 квітня розробити комплексну цільову регіональну програму розвитку житлового будівництва на 2011 рік.

Головам райдержадміністрацій, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністраціїдоручено здійснити заходи щодо проведення зборів та організації звітів керівників агроформувань, орендарів земельних і майнових паїв перед орендодавцями за підсумками діяльності у 2010 році та узгодження договірних зобов’язань на 2011 рік.

Головному управлінню з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації залучити фахівців з питань інвестиційного проектування розвитку територій області (для потреб райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення).
01 Лютого 2011, 15:20
Теги:

Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Влада:
Франківський виконком затвердив новий порядок розміщення вивісок
30 Грудня 2016, 18:09
На засіданні колегії департаменту охорони здоров’я ОДА обговорили стан справ у медичній галузі
30 Грудня 2016, 11:19
У прикарпатській поліції відбулося засідання поліцейської комісії
30 Грудня 2016, 8:52
Марія Савка: Івано-Франківська область готова до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період прийдешніх свят
30 Грудня 2016, 8:09
30 грудня - засідання виконавчого комітету
30 Грудня 2016, 7:14
Аграрії Прикарпаття проаналізували стан галузі за 2016 рік
28 Грудня 2016, 16:59
Відтепер ми співпрацюємо з Попасною
28 Грудня 2016, 8:30
Відбулося засідання колегії управління спорту
28 Грудня 2016, 8:08
Марія Савка: Опалювальний сезон на Івано-Франківщині проходить у злагодженому режимі
27 Грудня 2016, 14:04
У селі Слобідка, на Городенківщині, де проживає майже 700 громадян, відкрито новий заклад культури
27 Грудня 2016, 8:57
В облдержадміністрації відбувся семінар для новообраних голів ОТГ
27 Грудня 2016, 8:34
Оперативна нарада
27 Грудня 2016, 6:36
На центральне теплопостачання Івано-Франківська чекає повна модернізація
26 Грудня 2016, 18:30
В Івано-Франківську стартує проект оновлення тролейбусного парку
26 Грудня 2016, 18:06
Народний депутат з Коломиї Юрій Тимошенко зібрався у президенти
26 Грудня 2016, 16:01
Кінець епохи: депутати звільнили Ольгу Бабій з посади директора ОТБ “Галичина”
26 Грудня 2016, 14:58
Олександр Стратюк проінформував обласну раду про роботу органів прокуратури в 2016 році
26 Грудня 2016, 11:48
82-м учасникам АТО та їх сім’ям буде надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов
26 Грудня 2016, 8:52
З нагоди Дня енергетика Президент відзначив прикарпатця
23 Грудня 2016, 19:43
Голова Франківської ОДА вибачився перед медиками за заборгованість по виплаті зарплати
23 Грудня 2016, 16:30
Для Снятинської ЦРЛ придбали новий УЗД-апарат
23 Грудня 2016, 13:42
Франківська міська рада затвердила надбавки меру, заступнику та секретарю
23 Грудня 2016, 13:13
Франківська міська рада планує будувати міст на Пасічну за кошти держави
23 Грудня 2016, 10:30
Франківський «Електроавтотранс» візьме кредит на 8 мільйонів для закупівлі тролейбусів
23 Грудня 2016, 10:08
У Франківську “Новий театр” став комунальним
22 Грудня 2016, 21:30