Інформація по підсумках роботи промисловості міста за 2010рік

      Економіка міста Івано-Франківська, як і вся економіка України відчула на собі тягар світової кризи, яка призвела до скорочення попиту на продукцію підприємств, нестачу обігових коштів через зменшення реалізації та обмежену можливість використання кредитних ресурсів, зменшення чисельності працюючих, особливо у фінансовому секторі та машинобудуванні. Але, незважаючи на перелічені проблеми, завдяки спільним зусиллям підприємств міста та органів влади, в промисловості міста за останні роки не відбулося спаду виробництва, як це сталося в інших містах, а навпаки – приріст.(див.графік)


      Крім цього промисловість міста з кожним роком зміцнює свою позицію в питомій вазі промисловості області. Якщо у 2006 році вона складала 8,4% то у 2010 році 22,5%.
      Промисловий потенціал обласного центру утворюють підприємства переробної промисловості, частка яких в структурі реалізованої продукції за 2010 рік становить 54,3%.
      В структурі обсягів реалізованої промислової продукції за 2010 рік найбільшу частку займають підприємства харчової галузі, що становить 37,3%, а в обласному масштабі підприємства харчової галузі міста у загальному обсязі реалізованої промислової продукції (виробництво харчових продуктів та напоїв) мають показник більше як 55 відсотків.
      Для підприємств харчової галузі, а саме: ТОВ "Імперово-Фудз", ТОВ "Станіславська торгова компанія", ПАТ "Хлібокомбінат", ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ПАТ "Івано-Франківський м’ясокомбінат", ТДВ "Івано-Франківськміськмолокозавод", ТОВ "Екопродукт", ВАТ ВТКФ "Ласощі", ТОВ "Лігос", ВАТ "Птахокомбінат", ТДВ "Полонина" та ін., 2010 рік, як і минулий 2009рік, видався не простим. Неповернення ПДВ, зниження купівельної спроможності мешканців міста та області, погіршення умов співпраці підприємств харчової галузі з великими торговельними центрами негативно впливають на їх можливості.
      Як наслідок вище перерахованого, 33,3 % підприємств харчової галузі міста мають збитки, хоча це найнижчий показник серед інших галузей переробної промисловості. В цілому серед промислових підприємств міста 51,3% підприємств одержали збитки (згідно статистичних даних).
      Щоб нівелювати вказані недоліки у 2010 році була проведена відповідна робота по налагодженню співпраці між підприємствами харчової галузі та торговельними закладами міста. Для покращення поставок продукції місцевого виробника в торгові центри був підписаний меморандум щодо співпраці торгових центрів і підприємств харчової промисловості, вимоги якого дотримуються всіма сторонами і заборгованостей немає. Також в березні 2010 року було прийнято рішення виконавчого комітету №140 «Про сприяння між підприємствами харчової галузі та торговими закладами міста», де були розроблені заходи спрямовані на покращення співпраці. Здійснюється рекламування продукції місцевої промисловості в торгівельній мережі міста шляхом проведення акції "Купуємо івано-франківське – даємо роботу івано-франківцям", акції "1000 міст 1000 життів" в рамках фестивалю "Здорова їжа – здорова нація". Також в грудні 2010 року розпочато проведення Днів відкритих дверей на підприємствах харчової галузі міста. Зокрема такі заходи були організовані на ПАТ «Хлібокомбінат» та ВАТ «Птахокомбінат». Майже всі підприємства харчової галузі міста брали участь у проведенні Великодного ярмарку, "Осінь-2010" , новорічно-різдвяної ярмарки, свята хліба, тощо.
      В жовтні 2010 року підписано меморандум узгоджених дій виконавчого комітету міської ради, виробників хліба та хлібобулочних виробів і суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі з метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку міста, забезпечення населення хлібом та хлібобулочними виробами за доступними цінами.
      З метою збільшення реалізації продукції підприємств харчової галузі міста за сприяння міської влади активно розвивалася мережа власних торгових точок. І, як результат, власна торгівля сьогодні відіграє значну роль в реалізації продукції. Так, у ДП "Івано-Франківські ковбаси" вона складає 30 % від загального обсягу реалізованої продукції підприємства, ПАТ "Хлібокомбінат" – 20 %, ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості – 12%, ВАТ "Птахокомбінат" – 5%. Враховуючи позитивний результат, окремі харчовиробники і надалі розглядають розширення фірмової мережі як один з пріоритетних напрямків розвитку.
      Разом з тим в цьому напрямку є важливий момент який би міг би суттєво покращити реалізацію харчової продукції — це співпраця з малим бізнесом. Сьогодні в місті в малому бізнесі працює більше як 2,5 тис. СПД, які займаються торгівельною діяльністю. Оскільки більше половини з них торгує безпосередньо продуктами харчування, то менеджерам харчопереробних підприємств при сприянні відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету необхідно знайти в найближчий час механізми та шляхи співпраці між виробниками та продавцями.
      Ще одна важлива проблема, яка сьогодні виникає в діяльності окремих харчопереробних підприємств — це недостатня сировинна база. Це питання можна було б вирішувати шляхом кластерної співпраці фермерських господарств області та харчопереробних підприємств за безпосереднього сприяння облдержадміністрації, виконавчого комітету міської ради та сільських рад.
      В структурі реалізації промислової продукції друге місце посідає машинобудівна галузь – 7,2%. Тут, як і в харчопереробній галузі, є ряд проблем, які негативно впливають на діяльність підприємств. Перш за все це – зношеність основних фондів, застарілі технології, відсутність обігових коштів, низька конкурентна спроможність продукції, зниження кваліфікаційного рівня працівників, заборгованість перед пенсійним фондом та до бюджетів. Враховуючи існуючі проблеми, ряд підприємств машинобудування в минулому та в цьому році переорієнтовуються на випуск нових видів продукції, які застосовуються в енергозберігаючих технологіях, реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів. І сьогодні, як результат, продукція підприємств ТОВ "Тайко Електронікс", ТОВ "Електролюкс Україна", ВАТ "Локомотиворемонтний завод", ВО "Карпати", ВАТ "Промприлад", ВАТ "Івано-Франківський арматурний завод", в загальнообласному обсязі реалізованої продукції в машинобудівній галузі складає 75,6 відсотків.
      В машинобудівній галузі міста налагоджуються взаємовигідні ділові відносини на основі коопераційних зв’язків. Так, керівництво ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» опрацьовує можливість поставок кабельної продукції для використання при виробництві автоматичних пральних машин, що виготовляються ТзОВ « Електролюкс». ВАТ «Пресмаш» має наміри виготовляти пакувальні матеріали для потреб ТзОВ «Електролюкс Україна». Крім того, ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД» розглядає питання про виготовлення своєї продукції на замовлення підприємств інших областей України.
      В 2010 році випуск інноваційної продукції активно здійснюється, в основному, на ВО «Карпати», ВАТ «Пресмаш» , ВАТ «Індуктор», ПАТ «Хлібокомбінат», ТОВ «Лігос», ВАТ ВТКФ «Ласощі», ПАТ «М’ясокомбінат», ВАТ «Птахокомбінат» та інших.
      Важливим завданням для промислових підприємств міста, особливо підприємств машинобудування, є залучення інвестицій, в т.ч. іноземних. У 2010р. в економіку м.Івано-Франківська надійшло 20,4 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій у формі грошових внесків та майна. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2011р. склав 113,7 млн.дол. (20,9% загальнообласного показника), у розрахунку на одну особу населення – 477,6 дол. (по області – 393,9 дол.).
      Інвесторами виступили 41 країна світу, які іноземний капітал вклали у 214 підприємств міста. На підприємствах промисловості зосереджено 25,6 млн.дол. (22,5%), з них на підприємствах переробної галузі – 22,6 млн.дол. (19,9%), зокрема, машинобудування – 14,4 млн.дол. (12,7%), виробництва харчових продуктів, напоїв – 4,2 млн.дол. (3,7%), легкої промисловості – 1,6 млн.дол. (1,4%), з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини – 1,3 млн.дол. (1,2%). У підприємства будівельної галузі залучено 13,5 млн.дол. (13,6%).
      Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку міста, млн.дол.США

 


      В період виходу із кризи реалізація продукції промислових підприємств міста значною мірою залежить від освоєння зовнішніх ринків, в т.ч. і міжнародних. З кожним роком промислові підприємства міста більш впевнено почувають себе на світових ринках. За дев’ять місяців 2010 року у порівнянні з відповідним періодом 2009 року обсяги експорту зросли на 54,6%.
      Зовнішня торгівля товарами підприємств та організацій міста за січень-вересень 2010р.

 

Експорт

Імпорт

Сальдо, млн.дол.

США

млн.дол. США

% до 9 міс. 2009р.

млн.дол. США

% до 9 міс. 2009р.

Всього

119,9

154,6

131,7

211,4

-11,8

Товарна структура:

       

% до загаль-ного обсягу

молочні продукти, яйця

23,3

217,4

   

19,4

зернові культури

29,7

761,6

   

24,8

електричні машини та устаткування

16,0

254,9

   

13,3

шкура та шкіра необроблені

11,8

44,7

   

9,9

Сума

80,8

     

67,4

енергетичні матеріали (нафта та продукти її переробки)

   

61,0

7488,2

46,3

полімерні матеріали, пластмаси

   

15,5

166,1

11,7

електронні машини та устаткування

   

11,1

165,5

8,4

текстиль та вироби з текстилю

   

13,7

150,3

10,4

Сума

   

101,3

 

76,8

      Основним показником для кожного міста, який характеризує рівень інноваційної та зовнішньо-економічної діяльності, залучення інвестицій, є створення нових робочих місць. На промислових підприємствах міста в 2010 році створено 873 робочих місця, з них в добувній промисловості – 133 робочих місць, переробній – 524 місця і у виробництві та перерозподілі електроенергії газу та води – 216 місць. На промислових підприємствах найбільше створено нових робочих місць на ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» і ВО «Карпати» - 148 та 97 місць відповідно, що зумовлено розширенням виробництва і збільшенням випуску продукції цих підприємств. Також протягом 2010 року збільшено кількість працівників на ВАТ «Арматурний завод» - на 74 особи, ВАТ «Локомотиворемонтний завод» - 22 особи та інших.
      У 2011 році планується подальше розширення виробництва і створення нових робочих місць на ВО «Карпати» - близько 150 робочих місць, ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД» - 100 робочих місць, а також ТзОВ «Електролюкс Україна» (колишня «Українська побутова техніка»), ВАТ «Індуктор», ВАТ «Пресмаш», ТзОВ «Інтелком» та інші.
      Середньомісячна номінальна зарплата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях у 2010р. склала 1981 грн. і на 2,8% випередила середньо обласний показник. На промислових підприємствах міста цей показник в 2010р. склав близько 1880 грн.
      Деякі підприємства протягом року мали значну заборгованість із виплати заробітної плати та сплати податків. По заробітній платі на протязі року виникала та погашалася заборгованість на ВАТ «Пресмаш», Філія «Спіловер шкіряний завод», 63 КЗЗ. Станом на 01. 01.2011 р. заборгованість залишилася лише в 63 КЗЗ (329,5 тис.грн.).
      Заборгованість до бюджету станом на 01.01.2011 року підприємств основного кола міста складає – 6089,54тис.грн. в тому числі до міського бюджету – 2453,98тис.грн. Найбільшими боржниками до міського бюджету є 63 котельно-зварювальний завод (1372тис.грн.) та деревообробний завод Івано-Франківського ЛПК (459,12тис.грн.).
      В промисловості міста є ще дуже багато проблем, які необхідно сьогодні вирішувати безпосередньо на виробництві і управління економічного та інтеграційного розвитку готове всіма засобами сприяти цьому.
      Перш за все це:
      - продовження запроваджень інноваційних технологій та випуск інноваційної продукції;
      - створення умов для залучення інвестицій, особливо на вільні виробничі площі підприємств машинобудування, меблевої та легкої промисловості;
      - орієнтація на внутрішнього споживача, в першу чергу підприємств харчопереробної галузі та виробників будівельних матеріалів;
      - створення та розширення власної торгової мережі в місті та області, в т.ч. на ринках, підприємствами харчопереробної, легкої та деревообробної промисловості;
      - налагодження тісної співпраці в питаннях реалізації продукції промислових підприємств міста з СПД, які займаються торгівельною діяльністю. Особливо слід налагодити співпрацю підприємствам з виробництва будівельних матеріалів із забудовниками міста та області.
      - будувати маркетингову діяльність, виходячи із реалій сьогоднішнього економічного стану в місті та державі.

28 Лютого 2011, 12:31

МВК
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Фінанси:
Скільки коштує ялинка?
30 Грудня 2016, 12:19
1 100 гривень мінімальна стипендія українського студента
30 Грудня 2016, 10:05
Прикарпатська митниця підбила підсумки роботи за рік
30 Грудня 2016, 9:19
Мінімальна заробітна плата зросте до 3200 гривень з 1 січня 2017 року
30 Грудня 2016, 7:21
На Городенщині придбано новий автомобіль для вивезення сміття
29 Грудня 2016, 16:28
З 3 січня 2017 року відкриваються казначейські рахунки Білоберізької об’єднаної територіальної громади
29 Грудня 2016, 16:08
В обласній фіскальній службі підбили підсумки роботи за рік
29 Грудня 2016, 13:41
У 2016 році придбано житло для ще однієї дитини, позбавленої батьківського піклування
29 Грудня 2016, 12:49
Близько 20 млн гривень було спрямовано цьогоріч на реалізацію обласної та районних соціальних програм підтримки учасників АТО
29 Грудня 2016, 12:20
Зі стартом нової тролейбусної лінії мешканцям подарують безкоштовний проїзд
29 Грудня 2016, 11:19
Вуличне освітлення подорожчає
29 Грудня 2016, 9:43
У Франківську вартість години паркування може зрости втричі
29 Грудня 2016, 9:20
На Рогатинщині родини загиблих на фронті отримуватимуть допомогу з районного бюджету
28 Грудня 2016, 21:19
Косівська районна рада прийняла районний бюджет на 2017 рік
28 Грудня 2016, 18:03
Нові штатні одиниці матимуть Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та Будинок вчителя
28 Грудня 2016, 14:55
Калуська влада купила дизель-генератор для бійців АТО
28 Грудня 2016, 11:20
У Пасічні побудують спортивний комплекс
28 Грудня 2016, 10:55
Президент підписав Державний бюджет України на 2017 рік
28 Грудня 2016, 7:40
Івано-Франківськ витратить 104 тисячі гривень на новорічний фестиваль
27 Грудня 2016, 21:25
У Коломиї прийняли бюджет міста на 2017 рік
27 Грудня 2016, 19:18
Івано-Франківськ заробив на земельних торгах понад п’ять мільйонів
27 Грудня 2016, 18:32
На Прикарпатті до зведеного бюджету надійшло понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб
27 Грудня 2016, 11:42
У Татарові на розвиток туризму спрямують 200 тисяч гривень
26 Грудня 2016, 20:56
НБУ забрав у Коломойського «Буковель» і літаки
26 Грудня 2016, 20:07
У Долині вирішили підвищити тарифи на водопостачання
26 Грудня 2016, 19:46