Дмитро Дзвінчук: Наше кредо — висока якість підготовки Магістратурі державної служби ІФНТУНГ — 15 років!

Уже далекого 1996-го одними з перших в Україні розпочали професійну підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» і напрямом «Державне управління» і в Івано-Франківському державному (нині — національному) технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ). З нагоди річниці такого почину на запитання нашого кореспондента відповідає координатор підготовки магістрів державної служби, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук, завідувач кафедри державного управління ІФНТУНГ Дмитро ДЗВІНЧУК.

- Дмитре Івановичу, магістратура держслужби ІФНТУНГу вже має свою історію? Які віхи її ви хотіли б виокремити? 

— Магістратуру державної служби в технічному університеті нафти і газу створили за безпосередньої ініціативи та підтримки ректора Євстахія Крижанівського. 1996 р. за державним замовленням було вперше набрано на денну форму навчання 18 осіб. У початковий період — назвемо його етапом становлення, який тривав з 1996 по 2000 рік, підготовку магістрів вели на базі інституту післядипломної освіти іФНТУНГ. Хочу добрим і вдячним словом згадати при цьому директора інституту Олега Дзьобу, який доклав значних зусиль для організаційного, технічного й науково-методичного забезпечення того процесу.
із 2000-го ж у зв’язку з утворенням факультету управління та інформаційної діяльності, підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» передали на випускну кафедру державного управління, яка є складовою структурною одиницею названого факультету. До 2007 р. підготовка магістрів державної служби здійснювалась за спеціалізаціями «адміністративний менеджмент» та «економіка». З 2008-го розпочали підготовку слухачів за спеціалізацією «кадровий менеджмент», а в 2009 р. вперше здійснили набір і на «територіальне управління і місцеве самоврядування».

- І скільки фахівців з управління покинули стіни магістратури за цей час?

— Усього підготовлено 973 магістри, в тому числі за держзамовленням — 891. Упродовж 1996—2010 рр. при прийомі на навчання ми щороку цілковито виконували доведені обсяги державного замовлення. При цьому зберігався доволі високий рівень конкурсу абітурієнтів. Приміром, останніми роками на одне місце припадало в середньому 1,6 поданих заяв. Загалом обсяг державного замовлення за роки функціонування магістратури зріс майже в 6,5 раза і становив торік 116 осіб. Погодьтеся, що це може слугувати показником ефективності нашої діяльності в умовах реалізації сучасної кадрової політики, спрямованої на забезпечення потреби в підготовці компетентних, свідомих, діяльних працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. У питаннях відбору на навчання та працевлаштування маємо добру співпрацю з облдержадміністрацією та підтримку з її боку в особі насамперед заступника голови ОДА, керівника апарату Романа Струтинського. Всіляко сприяє в нашій діяльності й управління державної служби в області, де начальником Степан Мороз.

- Які переваги чи досягнення характерні для системи підготовки державних службовців саме в  ІФНТУНГ? інакше кажучи, чи має магістратура університету своє «обличчя»?

— Безперечно, має. Основне наше кредо — якість професійної підготовки слухачів. Для цього, наприклад, залучаємо до навчального процесу не тільки висококваліфікованих викладачів ІФНТУНГ, а й окремих державних службовців — керівників органів влади або їхніх структурних підрозділів. 


Нині на випускній для магістрів кафедрі державного управління працюють вісім докторів наук, професорів, у тому числі два доктори наук з державного управління, та 20 кандидатів наук, доцентів — чотири кандидати наук з державного управління. Скажімо, навіть серед залучених сумісників — керівників владних органів — більшість має наукові ступені і вчені звання. Це, приміром, народний депутат України, доктор політичних наук, професор ігор Зварич, голова обласної ради, кандидат історичних наук, доцент Олександр Сич, заступник начальника управління культури ОДА, кандидат наук з державного управління Василь Тимків, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, кандидат юридичних наук, доцент Василь Скрипничук та ряд інших. Традиційними стали також щосеместрові відкриті лекції для слухачів магістратури, які проводить голова обласної держадміністрації, кандидат економічних наук Михайло Вишиванюк.

Маємо добру матеріально-технічну та навчально-методичну базу. Для високоякісної підготовки слухачів спеціальності «Державна служба» функціонує методичний кабінет магістратури, для якого здійснено підбірку літератури, періодичної преси відповідно до дисциплін спеціальності. До речі, авторами більшості підручників, посібників, методичних розробок є наші викладачі. Загальний бібліотечний фонд, який використовуємо в процесі підготовки магістрів, налічує понад чотири з половиною тис. примірників більш як 350 найменувань. Для пошуку необхідних джерел слухачі магістратури мають змогу користуватися як традиційним бібліотечним каталогом, так і електронним за допомогою мережі інтернет. Створено належну комп’ютерно-інформаційну базу: кількість стаціонарних робочих комп’ютерних місць на 100 слухачів становить 16 одиниць при встановленій державою нормі 12. Також у навчальному корпусі на вулиці Короля Данила, 13 можна скористатися доступом за допомогою ноутбука до бездротової інтернет-мережі WiFi зі швидкістю обміну даних до 10 Мбіт/с.
Пане Дмитре, все-таки кажуть, що в магістратурі ІФНТУНГ є щось таке, чого більше немає ніде в Україні.

Ми єдина магістратура державної служби, де з 2009 року реалізується пілотний проект Головного управління державної служби України із запровадження в експериментальному порядку заочно-дистанційної форми підготовки магістрів, насамперед тих, які обіймають керівні посади й через зайнятість мають мінімум вільного часу для участі в денних навчальних заходах. Для таких слухачів самостійна робота — основний спосіб оволодіння навчальним матеріалом.
інституціалізуємо наукову діяльність — відповідно до наказу Вищої атестаційної комісії України від 12 жовтня 2010 року № 658 в ІФНТУНГ утворено другу в західному регіоні держави спеціалізовану вчену раду з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю «механізми державного управління». У квітні вже було захищено першу кандидатську дисертацію, а ще декілька рекомендовано до захисту. Також вирішено питання про відкриття в 2011 році аспірантури за названою спеціальністю.

Наукова діяльність кафедри державного управління впродовж останніх років спрямована на розв’язання наукової проблеми «Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України». За цією тематикою наші викладачі захистили докторську та три кандидатські дисертації. Кафедра державного управління виступала ініціатором проведення на базі
іФНТУНГ п’ятьох всеукраїнських науково-методичних конференцій з проблем безперервної освіти — в 2002, 2004, 2006, 2008 та 2010 роках. А нещодавно почала працювати над виконанням нової науково-дослідної роботи з теми «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи  в  процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України». Мета дослідження полягає у вивченні складної та багаторівневої наукової проблеми щодо визначення та науково-практичного обррунтування питання трансформації політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі їхньої власної європейської інтеграції в контексті практичної значущості отриманих результатів для розбудови сучасної Української держави. Принагідно зазначу, що частина нинішніх слухачів виконуватиме магістерські дипломні дослідження в рамках цієї науково-дослідної роботи.


На базі магістратури державної служби в 2007—2010 роках проведено ряд всеукраїнських науково-практичних семінарів з проблем організації фахового навчання державних службовців. Співорганізатором цих семінарів виступало Головне управління державної служби України. Також ми розпочали новий вид освітньої діяльності — надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. На замовлення Школи вищого корпусу державної служби в 2009—2010 рр. підвищили кваліфікацію — з видачею відповідного свідоцтва державного зразка — понад 310 посадовців. Робота щодо професійного вивчення ділової іноземної мови працівниками владних органів триватиме й цього року.

- Які бачите перспективи розвитку магістратури?

— Головне — не зупинятися на досягнутому. Перспективи ж різновекторні: думаємо над ліцензуванням нової, але потрібної для регіону магістерської програми «Управління навчальним закладом». Прагнемо розвивати міжнародне співробітництво зі спорідненими європейськими навчальними закладами задля реалізації спільних наукових досліджень, обміну викладачами і слухачами. Вивчаємо питання щодо розширення наявних спеціалізацій. До речі, в плані розвитку маємо добре розуміння та підтримку керівництва Головного управління державної служби України в особі начальника Тимофія Мотренка та його заступника Олени Тертишної, яка адмініструє питання професійного навчання державних службовців.


Принагідно хочу поінформувати потенційних вступників до нашого закладу з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що вступна кампанія до  магістратури стартувала 1 червня. Тож чекаємо нових небайдужих до справи розбудови Української держави абітурієнтів.
02 Червня 2011, 15:00

Галичина
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Життя:
Мобільний додаток IFCITY - твоя афіша Івано-Франківська
21 Січня 2018, 18:12
У Коломиї в матері забрали 3-річну доньку
30 Грудня 2016, 17:20
Власники 3-х закладів харчування Коломиї не дозволили провести перевірку якості продуктів
30 Грудня 2016, 16:57
УГКЦ планує збудувати на Прикарпатті клініку Святого Луки
30 Грудня 2016, 16:31
Ігор Пасічняк у Рожнятівському районі ознайомився із роботою освітянських закладів
30 Грудня 2016, 16:03
Новорічна красуня у горщику
30 Грудня 2016, 15:42
В Івано-Франківську виміряли Індекс публічності місцевих рад
30 Грудня 2016, 14:31
Святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від Дня народження Степана Бандери
30 Грудня 2016, 14:05
За результатами моніторингу прийняття місцевих бюджетів Івано-Франківськ на сьомому місці
30 Грудня 2016, 13:40
В облдержадміністрації відбулася презентація Всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник «Ваша Надія»
30 Грудня 2016, 11:48
11 літрів спирту в каналізацію: Інспектори знешкоджували спирт на ринку Калуша
30 Грудня 2016, 10:57
Маленька косівчанка потребує допомоги
30 Грудня 2016, 10:33
У селі на Долинщині відкрили водопровід
29 Грудня 2016, 22:12
ЦНАП Івано-Франківська оприлюднив графік роботи на свята
29 Грудня 2016, 21:21
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
29 Грудня 2016, 20:56
Побачила світ книга поезій Олександра Букатюка “МАДОННА МИРУ (рЕволюція духу)”
29 Грудня 2016, 20:34
Юним глядачам показали прем’єру вистави “Красуня і чудовисько”
29 Грудня 2016, 20:05
В Івано-Франківську запрацював новий пологовий зал
29 Грудня 2016, 19:45
У середмісті створили музей-кімнату на честь патрона Івана Франка
29 Грудня 2016, 18:29
Правоохоронці застерігають водіїв: не сідайте за кермо у нетверезому стані!
29 Грудня 2016, 17:42
Увага! Попередження про лавинну небезпеку
29 Грудня 2016, 15:40
В Івано-Франківську відкрили спортивний майданчик
29 Грудня 2016, 14:55
Прикарпатські художники перенесли красу рідних пейзажів на полотна
29 Грудня 2016, 14:30
На Прикарпатті паспортизували 43 водойми
29 Грудня 2016, 13:13
1 січня в Івано-Франківську святкуватимуть 108-у річницю з дня народження Степана Бандери
29 Грудня 2016, 11:47