Як працював Івано-Франківський міський суд під час виборів

  Досвід  виборчих кампаній, які проводились в Україні свідчить про вагому роль судів у вирішенні різного роду спірних питань, які виникають в ході виборів.

     Основна кількість звернень громадян до Івано-Франківського міського суду, як свідчать статистичні результати, в 2004 році становила 557, в 2006 році 354 , в 2007 році 79. Всі справи судом розглянуто і досвід їх вирішення свідчить про особливі умови роботи суду в цей період, оскільки протягом незначного періоду часу масово надходить велика кількість справ, які належить розглянути в стислі строки.

     Знання  про об’єми надходження та практику вирішення справ, пов’язаними із виборами, має велике значення для організації роботи суду в надзвичайних умовах.

     Практика свідчить, що в період проведення виборів, а особливо в переддень та день  виборів, до суду надходить найбільша кількість позовів. Тому звичайні способи організації роботи суду в цих умовах не спрацьовують. Є гостра потреба  прогнозувати об’єми надходження справ, є потреба знати практику розгляду цих справ для того, щоб  визначити спроможність суду забезпечити права людей під час виборів. 

     Прогноз на І – тур виборів Президента України 2010 року 

     Прогнозуючи можливі об’єми надходження справ, ми виходили з наступних передумов.

     1. Вибори Президента України в 2004 році характеризувалась найбільшою кількістю справ. З високою достовірністю можна прогнозувати, що на виборах Президента України в 2010 році теж може бути велика кількість звернень виборців щодо уточнень списку виборців. Про це свідчить і те, що відповідно до повідомлень в засобах масової інформації, списки виборців належно не готові. Крім того, на можливу кількість надходження справ може вплинути і загострення соціальної та економічної кризи.

     2. Разом з тим, виборчих кампаній з 2004 року пройшло три, і спостерігається тенденція до зменшення кількості справ, що пов’язано, очевидно з тим, що списки виборців все ж таки мають меншу кількість неточностей ніж було раніше.

     3. Приблизний розрахунок об’ємів надходження справ може бути наступним. У 2004 році на виборах Президента України було три тури і було розглянуто 557 справ; в 2006 році було два тури виборів до Верховної Ради України і було розглянуто 354 справи; в 2007 році був один тур і кількість справ склала 79. Оскільки 2007 рік не був характерним, то в розрахунок показники цього року не брались. Отже, в 2004 році справ було в 1,5 рази більше ніж в 2006. Тому, в 2010 році слід очікувати збереження цієї тенденції і очікувати надходження до суду біля 236-250 справ ( в 1,5 рази менше, ніж в 2006 році).

     Для розрахунку кількості колегій суддів застосовуємо наступну найпростішу  формулу. ККс = Ксправ*Чбрс/Чрс. Де, ККс – кількість колегій суддів; Ксправ – кількість справ; Чбрс – час, базовий розгляду справи; Чрс – час, робочий суду.

     З наведених розрахунків вбачається що суд не в повній мірі забезпечений кадровими ресурсами для розгляду такої кількості справ. Тому єдиним способом забезпечити розгляд такої кількості справ є зменшення часу який потрібен для проходження розгляду однієї справи.

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.  

     Для того, щоб забезпечити розгляд 250 справ протягом 11 годин (08:00-19:00) суду знадобиться 5 колегій суддів.  

     Таким чином:

     а) очікувана кількість справ складає 250 шт.;

     б) справи належить розглядати колегією суддів для більш повного забезпечення прав громадян і з врахуванням  відсутності роз’яснень вищих судових  інстанцій з цього приводу;

     в) виходячи з чисельності суддів, таких  колегій може бути чотири;

     г) голова суду і один суддя знаходяться  в резерві;

     д) базовий (середній) час проходження-розгляду справи про уточнення списків виборців складає біля 12 хвилин, що у свою чергу становить 0,2 год. ;

     е) справи можуть надходити до 19.00;

     є) «пропускна здатність» суду в такому випадку становитиме 12,5 годин робочого часу на 250 справ,

     виходячи  з розрахунку Пз (пропускна здатність суду) = Кс (кількість справ очікувана)* Чбрс(базовий час розгляду однієї справи)/Ккс (кількість колегій суддів)

     Робота суду, таким чином, повинна тривати від 12 до 14 годин з різного роду допусками для вирішення всіляких невідворотних під час виборів випадковостей.  
 
 

Строк оскарження рішення  суду 2-денний строк  з дня проголошення рішення, а рішення ухвалене до дня голосування,- не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування

До 16.01.10р. – 24:00 год.

(ч.5 ст.177 КАС)

судові  рішення винесені у  період від 24 години дня,  що передує 

дню голосування(16.01.2010),  до  шостої  години  дня голосування(17.01.2010),  набирають

законної  сили з моменту проголошення і  не можуть бути оскаржені (ч.4ст.177КАС)

2-денний строк  з дня проголошення рішення

ч.5 ст.177 КАС

2-денний строк  з дня проголошення рішення,  а рішення ухвалене до дня голосування,- не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування

До 16.01.10р. – 24:00 год. 

(ч.5 ст.177 КАС)

2-денний строк  з дня проголошення рішення.
Строк судового розгляду 2 дні з дня  надходження позову але не  пізніше ніж за 2 год. до початку голосування 

До 17.01.10р. – 06:00 год. 

ч.11 ст.172 КАС

Адміністративні справи

за  позовними  заявами, що надійшли у  день голосування вирішуються 

судом   до   закінчення  голосування.  Адміністративні  справи  за

позовними  заявами,  що  надійшли  у  день  голосування, але після

закінчення  голосування, вирішуються судом  у дводенний строк після 

надходження позовної заяви.

Протягом 2 днів,

не пізніше  ніж  за одну годину до  закінчення  голосування ч.6 ст.32 ЗУ “ Про вибори Президента України

17.01.2010-до 19.00год.

2 дні з дня  надходження позову але не  пізніше ніж за 2 год. до початку  голосування

До 17.01.10р. – 06:00 год.

ч.11 ст.172 КАС

 Адміністративні  справи 

за  позовними  заявами, що надійшли у  день голосування вирішуються 

судом   до   закінчення  голосування.  Адміністративні  справи  за

позовними  заявами,  що  надійшли  у  день  голосування, але після 

закінчення  голосування, вирішуються судом  у дводенний строк після 

надходження позовної заяви.

2 дні з дня  надходження позову  
 

До  19.01.10р.  
 

ч.11 ст.172 КАС

Строк звернення до суду 5 днів з дня  прийняття рішення, вчинення дії  чи бездіяльності, але не пізніше  24 години дня,що передує дню  голосування 

До 16.01.10р. – 24:00 год

Не пізніше  ніж  за одну годину до  закінчення  голосування ч.6 ст.32 ЗУ “ Про вибори Президента України

17.01.2010-до 19.00год.

5 днів з дня  прийняття рішення, вчинення дії  чи бездіяльності, але не пізніше  24 години дня,що передує дню  голосування 

До 16.01.10р. – 24:00 год.

В дводенний  строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності

ч.8 ст.172 КАС

Склад суду Колегіально

Ст.24 КАС

колегіально 

Ст.24 КАС

одноособово Колегіально 
 

Ст. 24 КАС

Підсудність місцевий загальний  суд за місцезнаходженням комісії 

ч.5 ст.172 КАС

Міський суд 

ч.2 ст.173 КАС

Міський суд

відповідно  до ст.ст.18,19

ч.3 ст.174 КАС

Міський суд 

ст.172 КАС

Суб’єкт оскарження дільнична виборча  комісія   та її члени 

ч.5 ст.172 КАС

Дільнична виборча  комісія Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування,,підприємство,установа,організація, їх посадові та службові особи, засіб масової інформації,його творчі працівники 

ч.1 ст.174 КАС

Дільнична виборча  комісія

ст.172 КАС

Суб’єкт звернення Виборець, партія (блок),кандидат у депутати,офіційний  спостерігач від партії 
Виборець. 

 ст.173 КАС

Виборча комісія, кандидат,

партія (блок),місцева організація партії,

виборець 

ч.1,2 ст.174 КАС

Виборець 

ст.172 КАС

Категорія спорів Оскарження 

рішення,дій  бездіяльності виборчих комісій, членів цих комісій 

ч.5 ст.172 КАС

Справи щодо уточнення списку виборців  
 

ст.173 КАС

Оскарження  рішень, дій або бездіяльності  органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, засобів  масової інформації , підприємств, установ, організацій ,їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників ЗМІ

Ст.174 КАС

Оскарження 

рішення,дій  бездіяльності дільничних виборчих комісій, комісій, членів цих комісій  що мали місце в день голосування, під час підрахунку та встановлення результатів

ч.8 ст.172 КАС

№ п/п 1 2 3 4
 

     Режим роботи суду доцільно визначити таким чином: 

 1. Здійснити такі підготовчі заходи по забезпеченню належної роботи суду в період виборчої кампанії 2010 року:
 • підготувати методичні матеріали по належному вирішенню матеріально-правових та процесуальних питань, що можуть виникнути в ході розгляду судових справ, пов’язаних з виборами;
 • визначити категорії виборчих справ, які можуть бути предметом розгляду в суді;
 • визначити склади судів, які за потреби будуть розглядати виборчі справи в колегіальному складі:
  • 1. Ковалюк, Фіцак, Барашков;
  • 2. Малєєв, Попович, Лазарів;
  • 3. Кишакевич, Максимчин, Островський;
  • 4. Антоняк, Томин, Пастернак.
 • визначити технологію (особливості) проходження цих справ;
 • підготувати найбільш загальні формуляри позовних заяв для осіб, які мають намір звернутись до суду;
 • отримати інформацію про адреси, засоби зв’язку та ПІБ голови відповідної виборчої комісії та секретаря;
 • розмістити інформацію разом з ілюстративними, нормативними та методичними матеріалами  в публічних місцях приміщень суду;
 • перевірити готовність технічних засобів, множильної та обчислювальної техніки;
 • приготувати необхідну кількість повісток, паперу;
 • у зв’язку з очікуваною великою кількістю відвідувачів суду встановити в коридорах додаткові місця для сидіння, а також столи, на яких розмістити витяги з законодавства, методичні та ілюстративні матеріали;
 • створити з числа працівників суду групи по консультативному обслуговуванню, реєстрації звернень, зверненню постанов суду до виконання, аналітичній роботі;
 1. Звернення осіб, які стосуються виборчої кампанії 2010 року реєструються в позачерговому порядку.
 1. У випадку надходження такого звернення працівник відділу прийому зобов’язаний перевірити повноваження особи, яка здає звернення для реєстрації.
 2. При реєстрації звернення, працівник відділу прийому, зобов’язаний, крім дати надходження, фіксувати час надходження звернення до суду.
 3. Про надходження такого звернення до дня виборів відділ прийому негайно повідомляє голову суду, керівника апарату суду чи суддю згідно з графіком чергувань, якщо звернення надійшло у вихідний чи святковий день, а також готує інформацію для направлення в апеляційний адміністративний суд.
 4. На період виборів, в суді здійснюється чергування суддів, секретарів судових засідань і працівників відділу прийому для реєстрації звернень згідно з затвердженим графіком.
 5. Як правило разом з суддями чергують секретарі судових засідань, які приймають участь у розгляді цим суддею справ.
 6. На період виборів чергові судді, працівники як правило, повинні знаходитись на робочому місці до 20.00. В дні, коли є потреба в чергуванні до закінчення доби, або для розгляду судових справ, щодо яких є стислі процесуальні строки, чергування може продовжуватись.
 7. Суд працює відповідно до затверджених графіків в день, який передує виборам та в день виборів з 08.00 до 24.00
 8. Всі працівники суду повинні бути одягнуті в офіційно-діловому стилі, мати ідентифікатори особи.
 9. У необхідних випадках черговий працівник повинен мати змогу оперативно зв’язатись з черговим суддею чи керівництвом суду.
 10. У разі неможливості з’явитись на роботу, черговий суддя, працівник суду повинен про це повідомити голову суду та керівника апарату суду.
 11. У такому випадку суддю, працівника, який не з’явився на роботу повинні замінити судді та працівники суду, які знаходяться в резерві або інші особи за розпорядженням голови суду чи особи, яка його заміщає.
 12. З наказом і графіками чергувань ознайомити суддів і працівників апарату суду.
 13. Контроль за підготовкою суду до забезпечення роботи на період виборів покласти на керівника апарату суду Філімонова О.П.
 
 

ПЛАН

     заходів по забезпеченню роботи суду в період виборів 2010 року 
 

Запланований  захід Виконавець Термін Дані  про виконання, примітки
1. Одержання інформації про адреси, засоби зв’язку й ПІБ голів виборчих комісій та секретарів Оліяр В.І. До 12.01.2010 р. Виконано
2. Розміщення  цієї інформації в публічних місцях суду Оліяр В.І. 13.01.2010 р. Виконано
3. Виготовити  методичні матеріали з приводу  матеріально-правових та процесуальних  питань, пов’язаних з розглядом справ про вибори ( описати можливі процесуальні та матеріально-правові ситуації, виготовити типові форми адміністративних позовів, бланки рішень з цього приводу, бланки протоколів судових засідань). Перегінець  Л.В. 12.01.2010 р. Виконано
4. Підготувати матеріально-технічну базу ( перевірити комп’ютери та периферію на справність, внести розроблені методичні матеріали в базу даних, підготувати всю множильну техніку до роботи в екстремальних умовах), забезпечити необхідну кількість паперу, ручок, тощо помічники суддів 15.01.2010 р. Виконано
5. На випадок  перебоїв з енергопостачанням: а) передбачити можливість освітлення портативними пристроями (електролампи, свічки ); б) розмножити бланки типових позовних заяв і відповідних ним рішень судів в достатній кількості, роздати ці матеріали суддям і працівникам суду Сурмачевський А.Ю. 14.01.2010 р. Виконано
6. Розробити способи  направлення повідомлень сторонам (телефон, телеграф, повістка наручна)   Філімонов О.П. 14.01.2010 р. Виконано
7. Створити групи  по забезпеченню роботи суду під час  виборів. Філімонов О.П.. 15.01.2010 р. Виконано
8. Провести збори  суддів, визначити персональний склад  чергових суддів, працівників суду, а також графіки чергувань Голова суду 13.01.2010 р. Виконано
9. У переддень  виборів особливу увагу звернути на підтримання приміщень суду в  охайному стані, розставити на 1-му поверсі приміщень суду столи з нормативно-методичними матеріалами, бланками позовів та інших необхідних документів. Філімонов О.П. 15.01.2010 р.- 17.01.2010 р.  Виконано
10. Направити у  виборчі комісії пропозиції щодо забезпечення постійної участі уповноважених працівників комісій в суді в дні виборів Філімонов О.П. 15.01.2010 Виконано
 
 
 
 

ГРАФІК

чергування  суддів та працівників  Івано-Франківського  міського суду в період проведення виборів 2010 року 

№ П/П Відділ Чергові особи 16.01.2010 р. 17.01.2010 р. Номер

Тел.

А Б В Г Д Е
1 Приймальня 1 Сурмачевський А. 08:00-16:00 08:00-16:00  
2 Карабін Є. 16:00-24:00 16:00-24:00  
2 Керівник  апарату 1 Філімонов О. 16:00-24:00 08:00-16:00  
2 Оліяр В. 08:00-16:00 16:00-24:00  
3  
 
 
 
 
Відділ  Прийому
1 Слівінська  Л. 16.00-24.00 16.00-24.00  
2 Юречко У. 16.00-24.00 08.00-16.00  
3 Мисюга Я. 16.00-24.00 16.00-24.00  
4 Лесюк М. 08.00-16.00 08.00-16.00  
5 Костів О. 08.00-16.00 08.00-16.00  
6 Гутовська О 08.00-16.00 08.00-16.00  
7 Бирич  Н. 08.00-16.00 08.00-16.00  
8 Пасічник Т. 16.00-24.00 16.00-24.00  
9 Іванців У. 16.00-24.00 16.00-24.00  
10 Сивухіна Ю. 16.00-24.00 16.00-24.00  
11 Стефанюк Х. 08.00-16.00 08.00-16.00  
12 Бішко Л. 08.00-16.00 16.00-24.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Склади  судів
1 Ковалюк І.П.  
 
 
08.00-16.00
 
 
 
08.00-16.00
 
2 Фіцак Т.Д.  
3 Барашков  В.В.  
4 Телевяк Б.  
5 Черкес  У.О.  
6 Квасниця  І.  
1 Малєєв А.Ю.  
 
16.00-24.00
 
 
16.00-24.00
 
2 Попович С.С  
3 Лазарів О.Б.  
4 Стефанів Н.  
5 Дунда Л.  
6 Хороша-

Купчинська  Е

 
1 Кишакевич Л.Ю.  
 
 
16.00-24.00
 
 
 
16.00-24.00
 
2 Максимчин Ю.Д.  
3 Островський Л.Є.  
4 Гаврилів  М.  
5 Устинська Н.  
6 Остафійчук І.  
1 Антоняк Т.М.  
 
 
08.00-16.00
 
 
 
08.00-16.00
 
2 Томин О.О.  
3 Пастернак І.А.  
4 Бабій О.  
5 Когут О.  
6 Дроник М..  
 
6
Виконавчий  відділ 1 Хома О. 08.00-24.00 ---------------  
2 Дриндак О. --------------- 08.00-24.00  
3 Козиренко Т. 08.00-24.00 ---------------  
4 Хавлюк Т. --------------- 08.00-16.00  
5 Мадекша Г. --------------- 16:00-24:00  
 
 
7
 
 
Кур’єр
1 Бусько О. 16.00-24.00 16.00-24.00  
2 Конарська Л. 08.00-16.00 08.00:16.00  
3 Сичик Р. --------------- 16.00-24.00  
4 Надворняк М. 08.00-16.00 08.00-16.00  
5 Мельничук Р. 16.00-24.00 16.00-24.00  
6 Присяжнюк В. 08.00-16.00 08.00:16.00  
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Консультанти
1 Мандзюк М. 16.00-24.00 16.00-24.00  
2 Уэвич Р. 08.00-16.00 ---------------  
3 Аббасова В. --------------- 08.00-16.00  
4 Бучак О. 16.00-24.00 16.00-24.00  
5 Шиндак Л. 08.00-16.00 08.00-16.00  
6 Попович Л. 08.00-16.00 08.00-16.00  
7 Панасюк С. 08.00-16.00 08.00-16.00  
8 Гнатюк К. 16.00-24.00 16.00-24.00  
9 Мендик 16.00-24.00 16.00-24.00  
9 Техпідтримка 1 Баранов П.      
10 Резерв          
    1 Горейко М.Д.      
2 Гаврилюк Н.Я.      
3 Кантурак Н.      
4 Шевчук І.Ю.      
5 Аббасова В.      
6 Барабаш М      
7 Перегінець  Г.М.      
8 Панова Л.С.      
9 Ковач Т.І.      
10 Владикіна Р.      
11 Мельничук Б.В.      
12 Макаранюк М.      
13 Вербовська  Н.      
14 Кошутський  С.      
15 Жукова В.      
16 Гевак М.      

 

     Підсумки 

     На  передодні та у день першого туру виборів Президента України до Івано-Франківського міського суду надійшло 319 скарг від громадян. З них розглянуто 319 скарг, з яких 247 скарг задоволено, по 68-ми скаргах відмовлено, 2-ві скарги повернуто скаржникам, 1 скаргу залишено без розгляду, по 1-й скарзі закрито провадження. Усі ці скарги стосувалися уточнень у списках виборців.

     У день голосування до Івано-Франківського  міського суду надійшло 247 скарг, що становить 77,4% від загальної кількості справ. Законом встановлено, строк подачі скарг про уточнення у списку виборців у день виборів до 19:00 години Таким чином протягом 11 годин потрібно було розглянути 247 скарг. Маючи кількість справ та час який витрачається на розгляд однієї скарги такої категорії розраховуємо час потрібний суду для розгляду 247 скарг при умові,  що скарги будуть розглядати чотири колегії суддів. При розрахунках використовуємо вище наведену формулу : Пз (пропускна здатність суду) = Кс (кількість справ) х Чбрс(базовий час розгляду однієї справи) : Ккс (кількість колегій суддів). 247 х 0,2 год (12 хв) :4 = 12 год. 35 хв. Але це при умові що постійно будуть працювати чотири колегії суддів а справи будуть надходити протягом усіх дванадцяти годин 35 хвилин з однаковим часовим інтервалом.

     Про те ми маємо справу з тим випадком коли динаміка надходження справ  дещо інша. При тому що на одному відрізку часу працювало дві колегії суддів а на інших відрізках часу чотири колегії суддів.

     За  таких умов необхідно врахувати  особливості кожного періоду  надходження справ, шляхом розрахунку рівня навантаження суддів на тому чи іншому відрізку часу. Рівень навантаження будемо розраховувати у відсотках. Виходячи з того що протягом однієї години одна колегія суддів може розглянути 5 справ (60хв. / 12хв = 5), при цьому рівень навантаження буде дорівнювати 100%.

     Отже  до десятої години ранку справи надходили з великим інтервалом. Протягом 2 годин, з 08:00 до 10:00, надійшло 9 справ. Знаючи, що на одну справу потрібно затратити 12 хв., ми розраховуємо час потрібний для розгляду 9 справ. 9 * 12 / 60 = 1 година 48 хв. А оскільки на той період справи розглядали дві колегії то 1 год. 48 хв. ділимо на 2 і отримуємо 54 хв. Далі нам необхідно розрахувати на скільки відсотків були завантажені дві колегії суддів у період з 08:00 до 10:00 год. Знаючи що на розгляд однієї справи потрібно затратити 12 хв. Розраховуємо скільки справ можуть розглянути дві колегії суддів за дві години. 2 * 60 /12 = 10 *2 (колегії) = 20 справ. Отже 20 справ це 100%. А 9 справ це (9*100%/20) 45%.

     З 10:00 до 13:00 год. надійшло 43 справи. Розраховуємо навантаженість суддів в період з 10:00 до 13:00 год. 3*60/12*2 (колегії) = 30 справ = 100%, а 43 справи це (43*100%/30)=143%. Отже у період з 10:00 до 13:00 год. судді були завантажені на 143%.

     З 13:00 до 15:00 год. надійшло 75 справ, при  цьому працювало уже 4 колегії  суддів. Розраховуємо навантаженість суддів в період з 13:00 до 15:00 год. 2*60/12*4 (колегії) = 40 справ = 100%, а 75 справ це (75*100%/40=187%. Отже у період з 10:00 до 13:00 год. судді були завантажені на 187%.

     З 15:00 до 18:00 год. надійшло 99 справ, при  цьому працювало 4 колегії суддів.. Розраховуємо навантаженість суддів в період з 15:00 до 18:00 год. 3*60/12*4 (колегії) = 60 справ = 100%, а 99 справ це (99*100%/60)=165%. Отже у період з 15:00 до 18:00 год. судді були завантажені на 165%.

     З 18:00 до 19:00 год. надійшло 20 справ, при цьому працювало 4 колегії суддів.. Розраховуємо навантаженість суддів в період з 18:00 до 19:00 год. 1*60/12*4 (колегії) = 20 справ = 100%, а 20 справ це (20*100%/20)=100%. Отже у період з 18:00 до 19:00 год. судді були завантажені на 100%.

     Маючи навантаженість суддів за 5 періодів розраховуємо середню навантаженість суддів протягом дня 45%+143%+187%+165%+100%= 128%. Отже протягом дня судді були навантажені на 128%, ділимо навантаженість на 100% і отримуємо 1.28 та назвемо це співвідношення величин „коефіцієнтом навантаження”.

     За  допомогою цього коефіцієнта  ми зможемо розрахувати час необхідний для розгляду 247 справ виходячи з  особливостей динаміки надходження  справ  на різних відрізках часу.

     На  початку ми визначили, що для розгляду 247 справ чотирьом колегіям суддів  необхідно 12 годин 35 хв., виходячи з того, що протягом усього цього часу, 12 годин 35 хвилин, справи будуть надходити з однаковим інтервалом, таким чином і навантаженість суддів буде становити 100%.  А враховуючи особливості динаміки надходження справ на різних відрізках часу ми визначили середню завантаженість суддів протягом дня, та вивели коефіцієнт „коефіцієнт навантаження”. За допомогою цього коефіцієнту обраховуємо реальний час, який необхідний для для розгляду 247 справ: 12 год 35 хв. х 1.28 = 16 год. 


Прогноз на ІІ – тур виборів  Президента України 2010 року 

     Явка  виборців під час проведення  першого туру виборів Президента України по 84 територіальному виборчому окрузі склала 65% що становить 121 628 виборців. В свою чергу до суду зі скаргами звернулося 319 виборців. А це складає 0,26% від загальної кількості виборців які взяли участь у голосуванні у першому турі проведення виборів Президента України.

     За  прогнозами соціологів, зокрема інформагенції  «Голос UA» явка виборців у другому турі проведення  виборів президента України зросте до 77%. Виходячи з такого прогнозу обраховуємо, що у другому турі виборів президента візьмуть участь приблизно 144 082 виборці.

     Ми  знаємо, під час проведення  першого  туру виборів Президента України до Івано-Франківського міського суду  звернулося 319 виборців, що становить 0,26% від загальної кількості виборців які взяли участь у голосуванні.

     Припускаємо, що під час проведення  другого  туру виборів Президента України, до Івано-Франківського міського суду звернеться також 0,26%  від загальної кількості виборців,  що в свою чергу становить 374 виборці. При цьому слід зазначити, що, за тенденцією,  на кожні наступні вибори спостерігається спад кількості звернень до суду у 1,5 рази.

     Таким чином дотримуючись цієї тенденції ми очікуємо близько 250 звернень до суду. 
 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.

     Для того, щоб забезпечити розгляд 250 справ протягом 11 годин (08:00-19:00) суду знадобиться 5 колегій суддів. 
 
 
 
 

     Режим роботи суду під час ІІ - туру виборів Президента України доцільно визначити таким чином: 

  Здійснити такі підготовчі заходи по забезпеченню належної роботи суду в період виборчої кампанії 2010 року:

 • підготувати методичні матеріали по належному вирішенню матеріально-правових та процесуальних питань, що можуть виникнути в ході розгляду судових справ, пов’язаних з виборами;
 • визначити категорії виборчих справ, які можуть бути предметом розгляду в суді;
 • визначити склади судів, які за потреби будуть розглядати виборчі справи в колегіальному складі:
 • 1. Ковалюк І.П., Фіцак Т.Д., Барашков В.В.;
 • 2. Горейко М.Д., Попович С.С., Островський Л. Є.;
 • 3. Кишакевич Л.Ю., Максимчин Ю.Д. Антоняк Т.М.,;
 • 4., Малєєв А.Ю., Пастернак І.А. Л.Є.Лазарів О.Б
 • визначити технологію (особливості) проходження цих справ;
 • підготувати найбільш загальні формуляри позовних заяв для осіб, які мають намір звернутись до суду;
 • отримати інформацію про адреси, засоби зв’язку та ПІБ голови відповідної виборчої комісії та секретаря;
 • розмістити інформацію разом з ілюстративними, нормативними та методичними матеріалами  в публічних місцях приміщень суду;
 • перевірити готовність технічних засобів, множильної та обчислювальної техніки;
 • приготувати необхідну кількість повісток, паперу;
 • у зв’язку з очікуваною великою кількістю відвідувачів суду встановити в коридорах додаткові місця для сидіння, а також столи, на яких розмістити витяги з законодавства, методичні та ілюстративні матеріали;
 • створити з числа працівників суду групи по консультативному обслуговуванню, реєстрації звернень, зверненню постанов суду до виконання, аналітичній роботі;
 1. Звернення осіб, які стосуються виборчої кампанії 2010 року реєструються в позачерговому порядку.
 1. У випадку надходження такого звернення працівник відділу прийому зобов’язаний перевірити повноваження особи, яка здає звернення для реєстрації.
 2. При реєстрації звернення, працівник відділу прийому, зобов’язаний, крім дати надходження, фіксувати час надходження звернення до суду.
 3. Про надходження такого звернення відділ прийому негайно повідомляє голову суду, заступника голови суду чи суддю згідно з графіком чергувань, якщо звернення надійшло у вихідний чи святковий день, а також готує інформацію для направлення в апеляційний адміністративний суд.
 4. На період виборів, в суді здійснюється чергування суддів, секретарів судових засідань і працівників відділу прийому для реєстрації звернень згідно з затвердженим графіком.
 5. Як правило разом з суддями чергують секретарі судових засідань, які приймають участь у розгляді цим суддею справ.
 6. На період виборів чергові судді, працівники як правило, повинні знаходитись на робочому місці до 20.00. В дні, коли є потреба в чергуванні до закінчення доби, або для розгляду судових справ, щодо яких є стислі процесуальні строки, чергування може продовжуватись.
 7. Суд працює відповідно до затверджених графіків в день, який передує виборам та в день виборів з 08.00 до 24.00
 8. Всі працівники суду повинні бути одягнуті в офіційно-діловому стилі, мати ідентифікатори особи.
 9. У необхідних випадках черговий працівник повинен мати змогу оперативно зв’язатись з черговим суддею чи керівництвом суду.
 10. У разі неможливості з’явитись на роботу, черговий суддя, працівник суду повинен про це повідомити голову суду та керівника апарату суду.
 11. У такому випадку суддю, працівника, який не з’явився на роботу повинні замінити судді та працівники суду, які знаходяться в резерві або інші особи за розпорядженням голови суду чи особи, яка його заміщає.
 12. З наказом і графіками чергувань ознайомити суддів і працівників суду.
 13. Контроль за підготовкою суду до забезпечення роботи на період виборів покласти на керівника апарату суду Філімонова О.П..
 

ПЛАН

     заходів по забезпеченню роботи суду в період виборів 2010 року 

Запланований  захід Виконавець Термін Дані  про виконання, примітки
1. Одержання інформації про адреси, засоби зв”язку й  ПІБ голів виборчих комісій та секретарів Оліяр В.І. До 04.02.2010 р. Виконано
2. Розміщення  цієї інформації в публічних місцях суду Оліяр В.І. 04.02.2010 р. Виконано
3. Виготовити  методичні матеріали з приводу матеріально-правових та процесуальних питань, пов”язаних з розглядом справ про вибори ( описати можливі процесуальні та матеріально-правові ситуації, виготовити типові форми адміністративних позовів, бланки рішень з цього приводу, бланки протоколів судових засідань). Перегінець  Л.В. 02.02.2010 р. Виконано
4. Підготувати матеріально-технічну базу ( перевірити комп”ютери та периферію  на справність, внести розроблені методичні  матеріали в базу даних, підготувати всю множильну техніку до роботи в екстремальних умовах), забезпечити необхідну кількість паперу, ручок, тощо помічники суддів До 05.02.2010 р. Виконано
5. На випадок  перебоїв з енергопостачанням: а) передбачити  можливість освітлення портативними пристроями (електролампи, свічки ); б) розмножити бланки типових позовних заяв і відповідних ним рішень судів в достатній кількості, роздати ці матеріали суддям і працівникам суду Сурмачевський А.Ю. 04.02.2010 р. Виконано
6. Розробити способи  направлення повідомлень сторонам (телефон, телеграф, повістка наручно)   Філімонов О.П. 04.02.2010 р. Виконано
7. Створити  групи  по забезпеченню роботи суду під час  виборів. Філімонов О.П.. 03.02.2010 р. Виконано
8. Провести збори  суддів, визначити персональний склад  чергових суддів, працівників суду, а також графіки чергувань Голова суду 04.02.2010 р. Виконано
9. У переддень  виборів особливу увагу звернути на підтримання приміщень суду в  охайному стані, розставити на 1-му поверсі  приміщень суду столи з нормативно-методичними  матеріалами, бланками позовів та інших необхідних документів. Філімонов О.П. 06.02.2010 р.- 07.02.2010 р.  Виконано
10. Направити у  виборчі комісії пропозиції щодо забезпечення постійної участі уповноважених  працівників комісій в суді в  дні виборів Філімонов О.П. 04.02.2010 Виконано
 

 

ГРАФІК

чергування  суддів та працівників  Івано-Франківського  міського суду в період проведення ІІ туру виборів 2010 року 

Відділи П.І.П. працівника 06 лютого (субота) 07 лютого (неділя)
Прийомна  голови суду
 1. Сурмачевський А.Ю.
08.00-18.00 год. 08.00 – 24.00 год.
 
 1. Карабін Є.М.
18.00-24.00 год. Кур’єр
       
Керівник  апарату суду
 1. Філімонов О.П.
18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Оліяр В.І.
08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
       
Відділ  прийому
 1. Слівінська
  20.00 – 24.00 год. 08.00 - 20.00 год.
 
 1. Юречко
08.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Лесюк
08.00-18.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Друк
18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Сивухіна
08.00-18.00 год. 08.00 – 24.00 год.
 
 1. Білоган
08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
 
 1. Іванців
18.00-24.00 год. 20.00 – 24.00 год.
 
 1. Костів
08.00-18.00 год. 08.00 – 20.00 год.
       
Виконавчий  відділ
 1. Хома
18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Дриндак
18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
 
 1. Козиренко
08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
 
 1. Мадекша
08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
 
 1. Гевак
08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
Консультанти      
  1.Пасічник 08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
  2.Остафійчук 08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
  3.Гаврилюк 08.00-18.00 год. ---------------------------
  4.Панасюк 20.00 – 24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  5.Бучак 18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  6.Хавлюк 18.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  7.Квасниця 18.00-24.00 год. заява
  8.Аббасова Заява 08.00 – до 20.00 год
       
Кур’єри 1.Мельничук 08.00-24.00 год. 20.00 – 24.00 год.
  2.Карабін 08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
  3.Присяжнюк 08.00-18.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  4.Сичик 08.00-18.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  5.Мисюга 08.00-18.00 год. 20.00 – 24.00 год.
  6.Бусько 08.00-24.00 год. 08.00 – 20.00 год.
  7.Канарська 08.00-18.00 год. 08.00 – 20.00 год.
       
Склади  суду
Судді Ковалюк І.П. 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
Фіцак Т.Д. 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
Барашков  В.В 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
помічники Телевяк 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
  Остапюк 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
секретарі Гнатюк 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
  Шевчук 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
  Мендик 08:00-18:00 год. 20.00 – 24.00 год.
судді Пастернак І.А. 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Малєєв  А.Ю. 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Л.Є.Лазарів  О.Б 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
помічники Дроник 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
  Гаврилів 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
секретарі Когут 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
  Устинська 18.00-24.00 год 08:00-20:00 год.
  Макаранюк 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
       
судді Антоняк Т.М. 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Максимчин Ю.Д. 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Кишакевич Л.Ю. 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Помічники Бабій 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
  Бішко 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
Секретарі Барабаш 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
  Бирич 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
  Мандзюк 18.00-24.00 год. 08:00-20:00 год.
       
Технічна  підтримка
Баранов,  Жукова, Уєвич Н, Владикіна, Панова, Ковач, Аббасова – заява, Черкес – заява, Мельник – заява, Шиндак (Пасічняк) – заява, Уєвич Р. –л, Гутовська – л,  Вербовська – л., Дунда – л.
Резерв  суддів:                       Шалаута Г.І.,  Томин О.О
 

 

     Підсумки 

     На  передодні та у день другого туру виборів Президента України до Івано-Франківського  міського суду надійшло 196 скарг від  громадян. З них розглянуто 196 скарг, з яких 145 скарг задоволено, у 51 скарзі відмовлено.

     У день голосування до Івано-Франківського міського суду надійшло 117 скарг, що становить 59% від загальної кількості справ. Законом встановлено, строк подачі скарг про уточнення у списку виборців у день виборів до 19:00 години  Таким чином протягом 11 годин потрібно було розглянути 117 скарг. Маючи кількість справ та час який витрачається на розгляд однієї скарги такої категорії розраховуємо час потрібний суду для розгляду 117 скарг при умові,  що скарги будуть розглядати три колегії суддів. При розрахунках використовуємо вище наведену формулу : Пз (пропускна здатність суду) = Кс (кількість справ) х Чбрс(базовий час розгляду однієї справи) : Ккс (кількість колегій суддів). 117 х 0,2 год (12 хв) :3 = 7 год. 48 хв. Але це при умові що постійно будуть працювати три колегії суддів а справи будуть надходити з однаковими інтервалами.

     Про те ми маємо справу з тим випадком коли динаміка надходження справ  дещо інша.

     За  таких умов необхідно врахувати  особливості кожного періоду  надходження справ, шляхом розрахунку рівня навантаження суддів на тому чи іншому відрізку часу. Рівень навантаження будемо розраховувати у відсотках. Виходячи з того що протягом однієї години одна колегія суддів може розглянути 5 справ (60хв. / 12хв = 5), при цьому рівень навантаження буде дорівнювати 100%.

     Станом  на дев’яту годину ранку надійшла 1 справа. Знаючи, що на одну справу потрібно затратити 12 хв., ми розраховуємо необхідний час для розгляду 1 справи. 1 * 12 0 = 12 хв. Далі нам необхідно розрахувати на скільки відсотків були завантажені дві колегії суддів у період з 08:00 до 09:00 год. Знаючи що на розгляд однієї справи потрібно затратити 12 хв. Розраховуємо скільки справ можуть розглянути три колегії суддів за одну годину. 60 /12 = 5 *3(колегії) = 15 справ. Отже 15 справ це 100%. А 1 справа це (1*100%/15) 6,6%.

     З 09:00 до 10:00 год. надійшла 1 справа. Розраховуємо навантаженість суддів в період з 09:00 до 10:00 год. 60/12*3 (колегії) = 15 справ = 100%, а 1 справи це (1*100%/15)=6,6%. Отже у період з 09:00 до 10:00 год. судді були завантажені на 6,6%.

     З 10:00 до 11:00 год. надійшло 8 справ. Отже у період з 10:00 до 11:00 год. судді були завантажені на 53,3%.

     З 11:00 до 12:00 год. надійшло 17 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 113%.

     З 12:00 до 13:00 год. надійшло 19 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 126 %.

     З 13:00 до 14:00 год. надійшло 10 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 66,6%.

     З 14:00 до 15:00 год. надійшло 24 справи. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 160 %.

     З 15:00 до 16:00 год. надійшло 13 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 86%.

     З 16:00 до 17:00 год. надійшло 8 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 53,3%.

     З 17:00 до 18:00 год. надійшло 9 справ. Отже у період з 11:00 до 12:00 год. судді були завантажені на 60 %.

     Станом  на 19:00 год. надійшло 7 справ. Отже станом на 19:00 год. судді були завантажені на 46,6 %.

     Маючи навантаженість суддів за 11 періодів розраховуємо середню навантаженість суддів протягом дня 6,6%+6,6%+53,3%+113%+126% +66,6%+160%+86%+53,3%+60%+46,6= 77,8%. Отже протягом дня судді були навантажені на 77,8%, ділимо навантаженість на 100% і отримуємо 0,778 та назвемо цю величину „коефіцієнтом навантаження”.

     За допомогою цього коефіцієнта ми зможемо розрахувати час необхідний для розгляду 117 справ виходячи з особливостей динаміки надходження справ на різних відрізках часу.

     На  початку ми визначили, що для розгляду 117 справ трьом колегіям суддів  необхідно 7 годин 48 хв., виходячи з того, що протягом усього цього часу, 7 годин 48 хвилин, справи будуть надходити з однаковим інтервалом, таким чином і навантаженість суддів буде становити 100%.  А враховуючи особливості динаміки надходження справ на різних відрізках часу ми визначили середню завантаженість суддів протягом дня, та вивели коефіцієнт  „коефіцієнт навантаження”. За допомогою цього коефіцієнту обраховуємо реальний час, який необхідний для  для  розгляду 117 справ:  7 год 48 хв. х 0,778 = 6 год.  

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.

Соціологічні дослідження

     Роблячи спроби найпростіших опитувань ми цілком свідомі, що як дилетанти, ми не зможемо отримати правильні результати . Ми, далекі від думки, що оцінка нашої роботи з боку громадян буде позитивною. Ми, прогнозували негативні оцінки діяльності суду. Наша мета лежала в іншій площині. Ми хотіли, щоб люди заповнюючи наші анкети, задумались і зробили свої висновки. А це і є головне, бо без зміни правосвідомості громадян, перспективи розвитку демократії в Україні не втішні.

Анкета

 •  
  1. Як на вашу думку, чи повинен суд вирішувати питання щодо уточнень до списку виборців ?
 
 •  

   Так 0       41 Ні   
    

 •  
  1. Як  ви оцінюєте організацію  роботи Івано-Франківського  суду у день виборів?
 
 •  

   Добре 13  задовільно  2 не задовільно 26 

 •  
  1. Скажіть будь-ласка, чи  швидко розглядаються справи пов’язані з виборчим процесом у Івано-Франківському міському суді?
 
 •  

     Швидко 8     33 Повільно

     Всього  опитано 41 респондент. 

     Оцінюючи  підсумки роботи суду під час першого  туру виборів Президента України  слід констатувати, що причинами судових  спорів, які були розглянуті судом є відсутність належних списків виборців. Це пов’язано з тим, що на національному рівні не було організовано належно роботу по формуванню єдиного реєстру виборців. Результати роботи суду свідчать про те, що законодавець поклавши на суди обов’язок вирішувати спори пов’язані з виборчим процесом зовсім не визначив ні ресурсів, ні організаційних засад роботи судів в цей період. Працівники суду, судді були змушені працювати в умовах жорсткого дефіциту часу, великої кількості справ і емоційних перенавантажень.

     Соціологічні  опитування проведені в суді в  день виборів показали, що суспільство  в цілому негативно відноситься  до того, що такі прості інструментальні  речі як технічне внесення прізвища в  списки виборців або його зміна повинна здійснюватись за допомогою обтяжливих затратних в часі судових процедур. Зокрема всі опитані респонденти зазначили, що суд не повинен вирішувати питань щодо уточнень списку виборців. При цьому більша частина опитаних зазначили, що справи розглядаються занадто повільно, а організація роботи суду в розгляді цих питань не задовільна. Позитивних відповідей була незначна кількість.

     Прогнозуючи нашу роботу на ІІ тур виборів ми думаємо, що очікування суспільства  до роботи судів зростатимуть, а  невдоволеність громадськості організацією виборів в державі буде отримувати негативні оцінки. Все це буде впливати на роботу суду під час другого туру виборів. 
 
 
 

Анкета

 •  
  1. Як на вашу думку, чи повинен суд вирішувати питання щодо уточнень до списку виборців ?
 
 •  

   Так   18        Ні  9 

 •  
  1. Скільки часу вам довелось очікувати в суді (просимо  вказати час в  хвилинах):

  Швидко 4  впродовж розумного часу  21  довго    2

                          20хв., 20хв., 20хв., 1год. 

 •  
  1. Як ви вважаєте хто більш повно захистив ваші права:

Суд  25   Дільнична виборча комісія   Ніхто, мені скрізь відмовили  2 

 •  
  1. Якщо  час розгляду справи виявився надто довгим , то хто відповідальний за це:

Суд 7   Законодавство 19   Виборець 1 

 •  
  1. Як  ви оцінюєте організацію  роботи Івано-Франківського  суду у день виборів?
 
 •  

   Добре 21   задовільно      5  не задовільно 1 

 •  
  1. Як  Ви вважаєте що потрібно для того щоб виборчий процес здійснювався без юридичних  ускладнень:
 •  

   Змінити законодавство про  вибори    10

 •  

   Змусити суддів працювати  краще    1

 •  

   Створити  повний електронний  реєстр виборців  22

 •  
  • Примітка: останнє запитання було сформульовано таким чином щоб респонденти мали можливість обрати кілька відповідей.
 •  

   Всього  опитано 27 респондентів. 

Як показали результати проведеного соціологічного дослідження відповіді на поставлені питання респонденти давали залежно  від суті судового рішення. Особи яким було задоволено позов оцінили роботу суду позитивно, ті, кому суд відмовив, висловлювали діаметрально протилежну позицію. За їх оцінками виходило що саме суд і винен в тому що вони не змогли прийняти участь в голосуванні. Все це свідчить про те що піддаючи оцінці діяльність суду люди не були об’єктивні.  

 
 

     Порівняльна таблиця 


І тур ІІ  тур
Надійшло 319 Надійшло 196
Розглянуто 319 Розглянуто 196
Задоволено 247 Задоволено 145
Відмовлено 68 Відмовлено 51
Повернуто 2 Повернуто 0
Залишено  без розгляду 1 Залишено без  розгляду 0
Закрито провадження 1 Закрито провадження 0
 
 
 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.

       Ми  спробували здійснити найпростіший аналіз нашої роботи. Як видно з розрахунків пропускної здатності суду, розрахунків потреби в кадрах, суд не має необхідних ресурсів для забезпечення проходження такої кількості справ, яка була під час першого туру. За нормальної ситуації, такий аналіз міг би слугувати підставою для прийняття управлінських рішень.  
   
   
   
   

     Підготували:

     Голова Івано-Франківського міського суду    А.Ю. Малєєв

     Керівник  апарату суду       О.П. Філімонов

     Помічник  голови суду       А.Ю. Сурмачевський

     Помічник  голови суду       В.І. Оліяр

10 Лютого 2010, 11:24
Теги: суд, вибори

Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Де-Юре:
Сільськогосподарські підприємства підлягають реєстрації платниками ПДВ на загальних підставах з 1 січня 2017 року
30 Грудня 2016, 9:40
В Івано-Франківську прокуратура через суд стягнула 216 тис. грн боргу з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій
29 Грудня 2016, 17:17
За порубку майже півсотні ялинок про підозру повідомлено мешканцю Верховинського району
29 Грудня 2016, 16:51
За зниженими ставками акцизного податку можливо ввезти не більше одного легкового автомобіля
29 Грудня 2016, 14:04
На Прикарпатті до 7 років позбавлення волі засуджено київського рецидивіста
29 Грудня 2016, 7:13
Платники податків мають право подавати звітність засобами електронного зв’язку
28 Грудня 2016, 16:07
Якщо сім'я зекономила субсидію, вона має право не платити обов'язковий платіж
27 Грудня 2016, 16:05
ПНУ оскаржить рішення міської ради щодо передачі спорткомплексу "Олімп"
27 Грудня 2016, 11:18
Прокуратура Івано-Франківської області протидіє гральному бізнесу: припинено діяльність 17 закладів та вилучено 334 одиниці комп’ютерної техніки (фото, відео)
27 Грудня 2016, 8:08
На Прикарпатті за ухилення від сплати понад 4 млн грн податків повідомлено про підозру директору ТзОВ
27 Грудня 2016, 7:42
В Івано-Франківську судитимуть киянина-шахрая, який через фіктивне підприємництво ошукав державу на понад 350 тис. грн
26 Грудня 2016, 11:20
На Прикарпатті водія, який наїхав на п’ятьох дітей, засуджено до 3 років ув’язнення
26 Грудня 2016, 8:09
Прокуратура спільно з УЗЕ припинила діяльність ще 11 гральних закладів на Прикарпатті
26 Грудня 2016, 7:40
Франківці не поспішають ставати присяжними
23 Грудня 2016, 14:35
За втручання прокуратури Івано-Франківської області фермера зобов’язано використовувати понад 145 га землі за цільовим призначенням
23 Грудня 2016, 7:15
На Прикарпатті реалізаторам алкоголю та тютюну нараховано майже 2,3 мільйона гривень штрафів
22 Грудня 2016, 18:32
На Прикарпатті за грабежі та крадіжки засудили групу молодиків
22 Грудня 2016, 8:55
При виплаті винагороди іноземцю єдиний внесок не сплачується
21 Грудня 2016, 21:22
У Франківську засудили стоматолога-“наркобарона”
21 Грудня 2016, 19:43
Який митний режим застосовується при ввезенні громадянами транспортних засобів на митну територію України з метою ремонту?
21 Грудня 2016, 12:48
Заповнення декларації акцизного податку особами, що реалізують пальне
20 Грудня 2016, 12:45
На Прикарпатті прокуратура оскаржила в суді безкоштовне використання на алкоголі знаку держпідприємства вартістю понад 7 млн грн
16 Грудня 2016, 15:42
Декларація з акцизного податку за грудень 2016 року подаватиметься за новою формою
16 Грудня 2016, 9:45
"ОПОРА" заявляє про порушення на виборах в прикарпатських ОТГ
15 Грудня 2016, 20:30
Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування
15 Грудня 2016, 16:30