Головне управління статистики в Івано-Франківській області поінформувало про соціально-економічне становище в Івано-Франківській області за січень - березень 2016 року.

Демографічна  ситуація  та  соціальний  захист 

Чисельність наявного населення  області, за оцінкою, на  1 березня 2016р. становила 1381,7 тис. осіб, з них 604,4 тис. проживали у міських поселеннях, 777,3 тис. – у сільській місцевості.

У січні–березні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 46,8 тис. домогосподарств, призначено субсидії з урахуванням звернень у попередньому році 65,5 тис. домогосподарств (на 40% більше, від кількості домогосподарств, які звернулися), з них у міських поселеннях – 28,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 36,6 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій становила 108,9 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 32,7 млн.грн, у сільській місцевості – 76,2 млн.грн.

Крім того, 3,4 тис. домогосподарств (50,7% від кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями) у січні–березні п.р. було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, з них 98,7% – у сільській місцевості, загальна сума призначених  субсидій склала 4,6 млн.грн, у тому числі 4,5 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості.

У розрахунку на одне домогосподарство у березні 2016р. середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг склав 1427,2 грн, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 1324,8 грн.

За січень–березень 2016р. мешканцям області нараховано до оплати за житлово-комунальні послуги 1269,7 млн.грн, надійшло від споживачів зазначених послуг  424,4 млн.грн (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування наданих видів послуг). Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги в середньому по області склав 33,4%.

Крім того, за електропостачання з початку року населенням сплачено 142,2 млн.грн, заборгованість на кінець березня 2016р. становила 57,8 млн.грн, що на  9,7 % більше, ніж на початок року. 

Зайнятість  та  безробіття 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 13,3 тис. осіб, що на 7% менше, ніж на кінець лютого 2016р.

Рівень   зареєстрованого  безробіття  в  цілому  по  області впродовж місяця зменшився на 0,1 в.п. і на кінець березня 2016р. становив 1,5% населення працездатного віку.

Доходи  населення 

У січні–березні 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 3669 грн, що на 24,9% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2016р. становила 3822 грн і перевищила у 2,8 раза рівень мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з лютим 2016р. заробітна плата зросла на 5,2%, а відносно березня  2015р. – на 23,3%.

Індекс реальної заробітної плати у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. становив 103,7%, відносно березня 2015р. – 98,3%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 квітня 2016р. склала 6,6 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016р. Упродовж березня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 6,4%.

На економічно активні підприємства припадає 41,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 52,1%, на економічно неактивні підприємства – 6,6%. 

Роздрібна  торгівля 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)  у  січні–березні 2016р.  становив  8445,9 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р. у порівнянних цінах  на 1,3%, у фактичних – на 12,6%. 

Сільське господарство 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 92,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 84,2%, у господарствах населення  –  98,8%.

За січень–березень 2016р. реалізовано на забій 28,3 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,7% менше порівняно з січнем–березнем 2015р., вироблено  72 тис.т молока (на 1,6% менше) та 97 млн.шт  яєць (на 49,3% менше).

За розрахунками, на 1 квітня 2016р. загальна  кількість  великої рогатої худоби склала 175,4 тис. голів (на 4,9% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), у т.ч. корів – 101,6 тис.  (на 6,9% менше); свиней – 327 тис. (на 1,4% більше), овець та кіз – 33,9 тис.  (на 3,4% менше), птиці всіх видів – 3565,8 тис. голів (на 28,7% менше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої аграрної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився  на 51,2%,  у т.ч. продукції рослинництва – на 75,9%, продукції тваринництва – на 39,2%.            

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–березень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 8,2%, у т.ч.  рослинництва – на 28%, тваринництва  –  на 4,2%.

На 1 квітня 2016р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання,  переробку зернових  культур,  було в наявності 136,4 тис.т  зерна  або на 18% менше,  ніж на 1 квітня 2015р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні–березні п.р. становила   3217,4 грн за т (у січні–березні 2015р. – 2851,8 грн).

У січні–березні 2016р. на переробні підприємства області надійшло 6,1 тис.т  тварин сільськогосподарських,  що в порівнянні з січнем–березнем 2015р. менше на 13,6%; 5,6 тис.т молока (на 8,9% більше). 

Промисловість 

Індекс промислової продукції в області у березні 2016р. порівняно   з попереднім місяцем та березнем 2015р. становив відповідно 110,3% та 91,8%, за підсумками січня–березня 2016р. – 89,2%.

Збільшення випуску продукції у січні–березні 2016р. проти відповідного періоду торік одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 4,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,2%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 48,3%, машинобудуванні – на 48,8%. Разом з тим, зменшено випуск продукції   у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 43,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 38,6%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 18,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 10,4%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 4,1%).

За січень–лютий 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5155,9 млн.грн, у т.ч.  за межі  України – на  952,5 млн.грн. 

Будівництво 

У  січні–березні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  194,4 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  113,2%. 

Транспорт 

У січні–березні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області перевезено 2,4 млн.т вантажів, що на 44,5% більше, ніж  за  аналогічний  період  2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 22,5 млн. пасажирів або на 9,3% менше, ніж у  січні–березні 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот  в  обсязі  267,8 млн.пас.км  або  на  6%  менше. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2016р. становив  52 млн.дол. США, імпорту – 51,6 млн.дол. США. Проти січня–лютого 2015р. обсяг  експорту збільшився  на 6,6%, імпорту – на 18,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 0,4 млн.дол., коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту – 1,01. 

Споживчі  ціни 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в  Україні  у  березні  2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  сановив  101%,  з  початку  року  –  101,5%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,3%  і  101,8%  відповідно.

05 Травня 2016, 9:41
Теги:

http://www.if.gov.ua/news/golovne-upravlinnya-stat
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Життя:
Мобільний додаток IFCITY - твоя афіша Івано-Франківська
21 Січня 2018, 18:12
У Коломиї в матері забрали 3-річну доньку
30 Грудня 2016, 17:20
Власники 3-х закладів харчування Коломиї не дозволили провести перевірку якості продуктів
30 Грудня 2016, 16:57
УГКЦ планує збудувати на Прикарпатті клініку Святого Луки
30 Грудня 2016, 16:31
Ігор Пасічняк у Рожнятівському районі ознайомився із роботою освітянських закладів
30 Грудня 2016, 16:03
Новорічна красуня у горщику
30 Грудня 2016, 15:42
В Івано-Франківську виміряли Індекс публічності місцевих рад
30 Грудня 2016, 14:31
Святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від Дня народження Степана Бандери
30 Грудня 2016, 14:05
За результатами моніторингу прийняття місцевих бюджетів Івано-Франківськ на сьомому місці
30 Грудня 2016, 13:40
В облдержадміністрації відбулася презентація Всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник «Ваша Надія»
30 Грудня 2016, 11:48
11 літрів спирту в каналізацію: Інспектори знешкоджували спирт на ринку Калуша
30 Грудня 2016, 10:57
Маленька косівчанка потребує допомоги
30 Грудня 2016, 10:33
У селі на Долинщині відкрили водопровід
29 Грудня 2016, 22:12
ЦНАП Івано-Франківська оприлюднив графік роботи на свята
29 Грудня 2016, 21:21
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
29 Грудня 2016, 20:56
Побачила світ книга поезій Олександра Букатюка “МАДОННА МИРУ (рЕволюція духу)”
29 Грудня 2016, 20:34
Юним глядачам показали прем’єру вистави “Красуня і чудовисько”
29 Грудня 2016, 20:05
В Івано-Франківську запрацював новий пологовий зал
29 Грудня 2016, 19:45
У середмісті створили музей-кімнату на честь патрона Івана Франка
29 Грудня 2016, 18:29
Правоохоронці застерігають водіїв: не сідайте за кермо у нетверезому стані!
29 Грудня 2016, 17:42
Увага! Попередження про лавинну небезпеку
29 Грудня 2016, 15:40
В Івано-Франківську відкрили спортивний майданчик
29 Грудня 2016, 14:55
Прикарпатські художники перенесли красу рідних пейзажів на полотна
29 Грудня 2016, 14:30
На Прикарпатті паспортизували 43 водойми
29 Грудня 2016, 13:13
1 січня в Івано-Франківську святкуватимуть 108-у річницю з дня народження Степана Бандери
29 Грудня 2016, 11:47