Головне управління статистики в області інформує.

Населення  та  соціальний  захист 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 серпня  2016 р. становила  1380,8 тис. осіб, з них 604,1 тис. проживали у міських поселеннях,  776,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня п.р. чисельність населення зменшилася на 1,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2016 р. становила 8,3 тис. осіб, померлих – 10,2 тис. осіб.

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2016 р. звернулося 120,2 тис. домогосподарств, що на 34,7% більше, ніж за аналогічний період  попереднього року. Призначені субсидії з урахуванням звернень у минулому році 141,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 72 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 69,1 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2016 р. склала 137,5 млн грн, що у 5,6 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у серпні 2016 р. склав 133 грн.

Крім того, 13,4 тис. домогосподарств (80,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 13,2 тис. домогосподарств сільської місцевості. Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–серпні 2016 р. становила 17,1 млн грн. 

Середній розмір призначеної у серпні 2016 р. субсидії цього виду у розрахунку на одне домогосподарство становив 1940,8 грн. 

Ринок праці 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 11,7 тис. осіб, що на 3,3% менше, ніж на кінець липня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець серпня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку.  

Доходи  населення 

У січні–серпні 2016 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 4037 грн, що на 25,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015 р.; у серпні 2016 р. – 4285 грн або на 4,1% менше відносно липня 2016 р. і на 25,6% більше відносно серпня 2015 р. Індекс реальної заробітної плати у серпні 2016 р. порівняно з липнем 2016 р. становив 96%, відносно серпня 2015 р. – 118,5%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2016 р. склала 6,1 млн грн, 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р. Упродовж серпня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 14,8%.

На економічно активні підприємства припадає 21,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 70,5%, решта – на економічно неактивні підприємства. 

Роздрібна  торгівля 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)   у  січні–серпні 2016 р.  становив   23328,5 млн грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду 2015 р. у фактичних  цінах – на  11,8%, у порівнянних цінах – на 3,8%. 

Капітальні інвестиції 

За  січень–червень 2016 р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  2932,1 млн грн  капітальних  інвестицій.  Найвагомішу  частку  з  них  (99,5%  загального  обсягу)  склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–червнем 2015 р.  збільшився на  19,7%. 

Сільське  господарство 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 100,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 91%, у  господарствах  населення – 104,6%.

Станом на 1 вересня 2016 р. зернові і зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 104 тис. га (67,9% площ, посіяних під урожай 2016р.), що на 6% менше, ніж  на  1 вересня 2015 р. Із зібраної площі всіма категоріями господарств одержано 477,2 тис. т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,7% менше, ніж торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 45,9 ц зерна (на 2,4 ц більше, ніж на 1 вересня торік).

За січень–серпень 2016 р. реалізовано на забій 72 тис. т худоби та птиці, що на 3,2% менше порівняно з січнем–серпнем 2015 р., вироблено   311,9 тис. т молока (на 1,3% менше) та 312,6 млн шт яєць (на 35,3% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2016 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 177,0 тис. голів (на 2,7% менше, ніж на 1 вересня 2015р.), у т.ч. корів – 99,9 тис.    (на 1,9% менше); свиней – 334,2 тис. (на 1,9% менше), овець та кіз – 33 тис.  (на 2,1% менше), птиці всіх видів – 4220,5 тис. голів  (на 33,7% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень  2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 5,8%, у т.ч. рослин­ництва – на 20,1%, тваринництва – знизилися на 3,4%.

На 1 вересня  2016 р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 295 тис.т зерна, що на 35,2% більше, ніж на 1 вересня 2015 р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–серпні 2016 р. становила 3229,4 грн за т (у січні–серпні 2015 р. – 2704 грн), з них на пшеницю – 3226,4 грн за т  (2857,9 грн). 

Промисловість 

У серпні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2015 р. індекс промислової продукції становив відповідно 97,9% та 99,7%, за підсумками січня–серпня 2016 р. – 92,2%.

Збільшення випуску продукції у січні–серпні 2016 р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,2%, виробництві гумових  і  пластмасових  виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 19,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 21,3%, машинобудуванні – на 63,5%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 34,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 23%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  (на 14,5%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 14,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (на 11,9%).

За січень–липень 2016 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18131,4 млн грн, у т.ч. за межі країни – на 3409,8 млн грн. 

Будівництво 

У  січні–серпні  2016 р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  694,4 млн грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015 р. становив  103,1%. 

Транспорт 

У січні–серпні 2016 р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 7,4 млн т вантажів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2015 р., вантажооборот автомобільного транспорту становив 886 млн ткм  або  на  15,1%  більше.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 54,2 млн пасажирів, що на 18,9% менше від обсягів січня–серпня 2015 р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  688,1 млн пас.км або на 8,5% менше. 

Зовнішня  торгівля  товарами 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2016 р. становили 266,3 млн дол. США, імпорту – 218,7 млн дол. США. Проти січня–липня 2015 р. обсяги  як експорту, так і імпорту товарів збільшилися на 30,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47,6 млн дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,22. 

Споживчі  ціни 

 

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін в Україні у серпні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%, з початку року – 104,5% (без  урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини  зони проведення антитерористичної операції), в області 99,8% і 104,9%  відповідно.

04 Жовтня 2016, 8:29
Теги:

http://www.if.gov.ua/news/socialno-ekonomichne-sta
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Життя:
Мобільний додаток IFCITY - твоя афіша Івано-Франківська
21 Січня 2018, 18:12
У Коломиї в матері забрали 3-річну доньку
30 Грудня 2016, 17:20
Власники 3-х закладів харчування Коломиї не дозволили провести перевірку якості продуктів
30 Грудня 2016, 16:57
УГКЦ планує збудувати на Прикарпатті клініку Святого Луки
30 Грудня 2016, 16:31
Ігор Пасічняк у Рожнятівському районі ознайомився із роботою освітянських закладів
30 Грудня 2016, 16:03
Новорічна красуня у горщику
30 Грудня 2016, 15:42
В Івано-Франківську виміряли Індекс публічності місцевих рад
30 Грудня 2016, 14:31
Святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від Дня народження Степана Бандери
30 Грудня 2016, 14:05
За результатами моніторингу прийняття місцевих бюджетів Івано-Франківськ на сьомому місці
30 Грудня 2016, 13:40
В облдержадміністрації відбулася презентація Всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник «Ваша Надія»
30 Грудня 2016, 11:48
11 літрів спирту в каналізацію: Інспектори знешкоджували спирт на ринку Калуша
30 Грудня 2016, 10:57
Маленька косівчанка потребує допомоги
30 Грудня 2016, 10:33
У селі на Долинщині відкрили водопровід
29 Грудня 2016, 22:12
ЦНАП Івано-Франківська оприлюднив графік роботи на свята
29 Грудня 2016, 21:21
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
29 Грудня 2016, 20:56
Побачила світ книга поезій Олександра Букатюка “МАДОННА МИРУ (рЕволюція духу)”
29 Грудня 2016, 20:34
Юним глядачам показали прем’єру вистави “Красуня і чудовисько”
29 Грудня 2016, 20:05
В Івано-Франківську запрацював новий пологовий зал
29 Грудня 2016, 19:45
У середмісті створили музей-кімнату на честь патрона Івана Франка
29 Грудня 2016, 18:29
Правоохоронці застерігають водіїв: не сідайте за кермо у нетверезому стані!
29 Грудня 2016, 17:42
Увага! Попередження про лавинну небезпеку
29 Грудня 2016, 15:40
В Івано-Франківську відкрили спортивний майданчик
29 Грудня 2016, 14:55
Прикарпатські художники перенесли красу рідних пейзажів на полотна
29 Грудня 2016, 14:30
На Прикарпатті паспортизували 43 водойми
29 Грудня 2016, 13:13
1 січня в Івано-Франківську святкуватимуть 108-у річницю з дня народження Степана Бандери
29 Грудня 2016, 11:47