1. Мета проведення робіт:

виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність на земельних торгах.

 2. Дані про земельну ділянку:

По вул. Незалежності, поруч АГЗС,           для влаштування автомийки, орієнтовною площею 0,10 га;

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.

Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії ліцензії та/або сертифікатів інженера-землевпорядника;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 13 грудня 2016 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 16 грудня 2016 року 0 10 годині  в залі засідань виконавчого комітету міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 311), м. Івано-Франківськ.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Шевага Галина Василівна.

Інформація Івано-Франківської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

1. Мета проведення робіт:

проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди та права власності на земельні ділянки.

 2. Дані про земельну ділянку:

-  Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вул. Євгена Коновальця, 229 (поруч ПВКП "Супутник"), площею 0,0910 га, кадастровий номер 2610100000:20:009:0329;

-  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), вул. Макуха, 41, площею 0,1245 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0194;

-  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вул. Гетьмана Сагайдачного, 48-в, площею 0,2691 га, кадастровий номер 2610100000:08:004:0051;

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

 У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному  конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за три  робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти (земельні ділянки): кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (продані з часу  набрання чинності Закону України від 05.07.2012 року №5077-VI, тобто з 19.08.2012 року).

5. Строк подання конкурсної документації:

до 13 грудня 2016 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 16 грудня 2016 року 0 10 годині  в залі засідань виконавчого комітету міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 311), м. Івано-Франківськ.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Шевага Галина Василівна.

Інформація Івано-Франківської міської ради про визначення виконавців робіт

з оцінки земельних ділянок

1. Мета проведення робіт: Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу власникам нерухомого   майна, яке розташоване   на  цій  земельній  ділянці.

2. Дані про земельні ділянки:

 

№ з/п

Землекористувач

Місце розташування

Площа га

Вид використання ділянки

Вулиця

1

Цуцилівська Тетяна Богданівна

А.Мельника

1-а

0,0037

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2

Мурзова Ілона Олександрівна

Шевченка

88/1

0,0194

 02.01 для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд

3

ТОВ "Інтелком"

 Микитинецька

7а,б,в

0,6113

11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4

Рудницька Наталія Дмитрівна

Гетьмана П.Дорошенка

27

0,0147

03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5

Фізична особа -підприємець  Аветікян Сергій Артемович

Ребета

6

0,0189

11.02 підприємств іншої промисловості

6

Фізична особа -підприємець  Аветікян Сергій Артемович

Ребета

6

0,0159

11.02 підприємств іншої промисловості

 

 3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з визначення виконавців робіт з оцінки земельних ділянок" із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися заява та конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та кількість звітів, що складені за попередні 24 місяці.

Прийняття заяв припиняється за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

При первинному зверненні для участі у конкурсі в поточному році претендент подає (крім зазначених вище документів):

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згоду на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копію підтверджуючих документів суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону.

Повторно дані документи подаються у випадку проведення змін.

 5. Строк подання конкурсної документації:

до 13 грудня 2016 р.  

 6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004.

 7. Інформація про проведення конкурсу:

конкурс відбудеться 16 грудня 2016 року 0 10 годині  в залі засідань виконавчого комітету міської ради   (вул. Грушевського, 21, каб. 311), м. Івано-Франківськ.

 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

 вул. Дністровська, 26,  м. Івано-Франківськ,  76004, тел. (0342) 75-46-09, 

 контактна особа Шевага Галина Василівна.

28 Листопада 2016, 18:30
Теги:

http://mvk.if.ua/news/41869
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Життя:
Мобільний додаток IFCITY - твоя афіша Івано-Франківська
21 Січня 2018, 18:12
У Коломиї в матері забрали 3-річну доньку
30 Грудня 2016, 17:20
Власники 3-х закладів харчування Коломиї не дозволили провести перевірку якості продуктів
30 Грудня 2016, 16:57
УГКЦ планує збудувати на Прикарпатті клініку Святого Луки
30 Грудня 2016, 16:31
Ігор Пасічняк у Рожнятівському районі ознайомився із роботою освітянських закладів
30 Грудня 2016, 16:03
Новорічна красуня у горщику
30 Грудня 2016, 15:42
В Івано-Франківську виміряли Індекс публічності місцевих рад
30 Грудня 2016, 14:31
Святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від Дня народження Степана Бандери
30 Грудня 2016, 14:05
За результатами моніторингу прийняття місцевих бюджетів Івано-Франківськ на сьомому місці
30 Грудня 2016, 13:40
В облдержадміністрації відбулася презентація Всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник «Ваша Надія»
30 Грудня 2016, 11:48
11 літрів спирту в каналізацію: Інспектори знешкоджували спирт на ринку Калуша
30 Грудня 2016, 10:57
Маленька косівчанка потребує допомоги
30 Грудня 2016, 10:33
У селі на Долинщині відкрили водопровід
29 Грудня 2016, 22:12
ЦНАП Івано-Франківська оприлюднив графік роботи на свята
29 Грудня 2016, 21:21
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
29 Грудня 2016, 20:56
Побачила світ книга поезій Олександра Букатюка “МАДОННА МИРУ (рЕволюція духу)”
29 Грудня 2016, 20:34
Юним глядачам показали прем’єру вистави “Красуня і чудовисько”
29 Грудня 2016, 20:05
В Івано-Франківську запрацював новий пологовий зал
29 Грудня 2016, 19:45
У середмісті створили музей-кімнату на честь патрона Івана Франка
29 Грудня 2016, 18:29
Правоохоронці застерігають водіїв: не сідайте за кермо у нетверезому стані!
29 Грудня 2016, 17:42
Увага! Попередження про лавинну небезпеку
29 Грудня 2016, 15:40
В Івано-Франківську відкрили спортивний майданчик
29 Грудня 2016, 14:55
Прикарпатські художники перенесли красу рідних пейзажів на полотна
29 Грудня 2016, 14:30
На Прикарпатті паспортизували 43 водойми
29 Грудня 2016, 13:13
1 січня в Івано-Франківську святкуватимуть 108-у річницю з дня народження Степана Бандери
29 Грудня 2016, 11:47