http://ukranews.com/uploads/news/2010/08/30/e9a5ddf919518d85bbfc50681d99f3ccb965967a.jpg       Реалізація продукції.
      За шість місяців поточного року, за даними головного управління статистики, промисловими підприємствами основного кола міста реалізовано продукції на суму 1901,2 млн.грн. у відпускних цінах проти 1179,6 млн.грн. за відповідний період 2010р., що на 61 % більше чим у минулому році.
      Найбільшу питому вагу у структурі реалізації продовжують займати підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (50,9%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (27,9%), машинобудування, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (12,9%).
      Серед переробних галузей промисловості міста найбільшу питому вагу займає виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 38,8%. Загальний обсяг реалізованої харчової продукції в І півріччі поточного року склав 529487,5 тис.грн., що на 40%більше в порівнянні з минулим роком. В першому півріччі 2011 року більшість підприємств харчової галузі міста спрацювали з нарощенням обсягів реалізації продукції в порівнянні з минулим роком. Суттєвого приросту досягнуто на таких підприємствах: ТОВ «Імперово-Фудз», ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ПАТ «Івано-Франківський м’ясокомбінат», ТОВ «Лігос». Проте значне скорочення обсягів реалізації продукції відбулося на ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів», ТДВ «Полонина» та інші.
      ОДО спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, яке в 2010р. забезпечило 2,7% загального обсягу реалізації продукції міста, зменшило темпи в зв’язку із реструктуризацією об’єднання на початку року. Проте з місяця в місяць підприємству вдається суттєво нарощувати темпи випуску продукції. Так в травні виготовлено 48 тис.дал лікеро-горілчаних виробів проти 11 тис.дал в січні.
      ДП «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів» зменшив обсяги реалізації борошна в зв’язку із переходом хлібопекарських підприємств на закупівлю із Аграрного фонду України.
      ТДВ «Полонина» зменшило виробництво сиру плавленого, майонезу в зв’язку із значним скороченням попиту. Слід відзначити, що на діяльність більшості харчових підприємств міста негативний вплив має загальне зменшення купівельної спроможності населення, в наслідок чого споживачі скорочують видатки або взагалі відмовляються від придбання харчової продукції не першої необхідності та дорогих продуктів: м’яса та ковбасних виробів (ПАТ «М’ясокомбінат», ПАТ «Птахокомбінат»), солодкої продукції (ТОВ «Лігос», ВАТ «Харчосмакова фабрика», ПАТ ВТКФ «Ласощі», кондитерський асортимент ПАТ «Хлібокомбінат»). Як наслідок, ТОВ «Лігос» було змушене заморозити власний інвестиційний проект по будівництву нового виробничого комплексу, яким передбачалось капіталовкладення орієнтовним обсягом 5 млн.грн. та створення близько 600 нових робочих місць.
      В порівнянні з двома попередніми роками, можна відзначити покращення співпраці між великими торговельними центрами та харчо виробниками. Практично повністю зникла проблема невчасного повернення коштів за реалізовану продукцію. Разом з тим, незадовільною є ситуація з представленістю продукції місцевого виробництва. Так, тільки в чотирьох з дев’яти супермаркетах присутні товари восьми і більше місцевих виробників (з дванадцяти основних), а рівень представленості асортименту продукції рідко коли перевищує 30%.
      Значне нарощення обсягів реалізації продукції в машинобудівній галузі відбулося завдяки збільшенню обсягів виробництва на ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ВАТ «Арматурний завод», ВО «Карпати», ВАТ «ЛРЗ». Зокрема, ТзОВ «Електролюкс Україна» випустило автоматичних пральних машинок на суму 38988 тис.грн., що у 3,2 раза більше ніж за цей же період в минулому році випустила ТзОВ «Українська побутова техніка» (пов’язано з реорганізацією підприємства і зміною власника), ВАТ «Арматурний завод» наростило виробництво більше, ніж в 2,5 рази, ВО «Карпати» та ВАТ «Пресмаш» збільшили випуск продукції майже удвічі – на 86,4 % і 90,7% відповідно, ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» - на 14,1%. Збільшення обсягів виробництва та реалізації тісно пов’язане із створенням нових робочих місць, яке відбулося на ВО «Карпати» - близько 130 робочих місць, ТзОВ «Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД» - 20 робочих місць, ТзОВ «Електролюкс Україна» (колишня «Українська побутова техніка») – 40 місць.
      Водночас, низка промислових підприємств допустила зниження аналогічних показників в цьому році: державне підприємство (ДП) 63 котельно-зварювальний завод, ВАТ «Родон», та ін.
      Зниження обсягів виробництва і реалізації продукції на ДП «63 котельно-зварювальний завод» та ВАТ «Родон» в першому півріччі 2011 року сталося через зменшення замовлень на основну продукцію підприємств, а також внаслідок зменшення обігових коштів та зволікання з вирішенням питання надання дозволу на реалізацію майна та земельних ділянок, які не задіяні в технологічному процесі ДП «63 котельно-зварювальний завод».
      Значно зросли (майже в 9 раз або на 25 млн.грн.) обсяги реалізації продукції підприємств легкої промисловості міста, тільки ВАТ «Івано-Франківське ВТШП «Галичина» реалізувало продукції майже в 2 рази більше чим за відповідний період минулого року.
      Також зросли обсяги реалізації целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності майже на 30%. Зокрема, в 1,6 раза зріс обсяг реалізації підприємства УТОС.
      Незначний ріст стався в галузі оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів всього на 2% до відповідного періоду минулого року.
      Разом з тим відставання темпів росту в порівнянні з відповідним періодом минулого року за І півріччя 2011 року спостерігалось в хімічній та нафтохімічній промисловості.
      Сплата податків до бюджету.
      Промисловими підприємствами основного кола в першому півріччі поточного року до зведеного бюджету сплачено 182366,2 тис.грн., в тому числі до місцевого 24896,5 тис.грн., що на 4343,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року ( в т. ч. до місцевого на 4587,4 тис.грн.). Скоротили борги до бюджету протягом першого півріччя 2011 року ДП «63 котельно-зварювальний завод» - на 505,8 тис.грн., в тому числі до місцевого на 435,1 тис.грн., ВАТ «Індуктор» - на 196,9 тис.грн. (в т.ч. до місцевого – 107,8 тис.грн.) та ін.
      Водночас наростили заборгованість до бюджету з початку року деревообробний завод ліспромкомбінату – на 198, 3 тис.грн. (в т. ч. до місцевого на 134,5 тис.грн.), ВАТ «Родон» - на 25,7 тис.грн.
      Стан розрахунків з пенсійним фондом.
      Протягом І півріччя 2011 р. заборгованість промислових підприємств основного кола до Пенсійного фонду суттєво не змінилася і станом на 01.07.11 р. становила 3839,3 тис.грн. Продовжує підвищуватися борг окремих підприємств в основному за рахунок боргів з пільгових внесків, зокрема, відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Промприлад» на 150,5 тис.грн. (на 11,8 % в порівнянні з І кварталом ц.р.), 63 котельно-зварювальний завод – на 133,5 тис.грн. (40,6%), ВО «Карпати» - на 92,2 тис.грн. (88,3%), ВАТ «Полімер» - на 75,1 тис.грн. 29,6%), АТВТ «Родон» - на 70 тис.грн. (97,1%), ВАТ «Арматурний завод» - на 45,0 тис.грн. (96,1 %), ПАТ «Лісокомбінат» - на 39,9 тис.грн. (155%), ВАТ «Індуктор» - на 28,5тис.грн. (24,4%) та інших. Водночас, за цей же період зменшено заборгованість до ПФУ «Спеціалізований кар’єр» – на 33,9 тис.грн.(86,7%) і ПАТ «М’ясокомбінат» - на 2,4 тис.грн. (7,2%).
       Заходи по сприянню роботі промислових підприємств міста.
       З метою покращення роботи промислового комплексу міста виконкомом Івано-Франківської міської ради прийнято рішення від 02.03.2011р. №132 «Про підсумки роботи промисловості міста за 2010 рік», в якому намічено заходи, спрямовані на розширення кооперації між промисловими, комунальними підприємствами, бюджетними організаціями та установами міста і області, передбачено проведення виставок-ярмарок продукції промисловості, одна з яких – «Оселя-2011» - відбулася 12-14 квітня цього року, організація семінарів-тренінгів, круглих столів (проведено у квітні 2011 року), економічних форумів, розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про виробничо-економічний потенціал підприємств тощо.
      Протягом І півріччя 2011р. відділом промисловості та інвестиційного супроводу здійснювалась робота по виконання Комплексної програми розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони. Проведено аналіз виконання та фінансування заходів програми у 2010-2011рр.
      26 травня 2011 проведено засідання Ради ХІПЗ за головування першого заступника міського голови, на якому було розглянуто такі питання: аналіз бюджетного фінансування заходів Комплексної програми розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони на 2011р.; надання земельних ділянок в ХІПЗ для реалізації інвестиційних проектів (ТОВ «Куверт-Україна», ТОВ «Інтелком», «Сен-Гобен» та ін..); продаж прав користування земельними ділянками в ХІПЗ через земельний аукціон.
      З метою формування бази даних земельних ділянок, що можуть надаватися під реалізацію інвестиційних проектів відділом промисловості та інвестиційного супроводу в червні 2011р. проведено роботу з суб’єктами господарювання, що функціонують в ХІПЗ щодо надання інформації про наявність на їх території незадіяних площ.
      Також здійснюється постійна підтримка діючої мережі фірмових магазинів та відкриття нових торгових павільйонів і переносних трейлерів. Це надання допомоги в переоформленні договорів оренди, оформлення права власності, супровід по інших службах виконкому, контроль за строками виконання тощо. Така допомога надавалась відділом промисловості та інвестиційного супроводу таким підприємствам, як ВАТ «Хлібокомбінат», ВАТ «М’ясокомбінат», ТОВ «Лігос», ВАТ «Птахокомбінат» та іншим.
      З метою сприяння налагодженню співпраці місцевих виробників харчових продуктів та торговельних закладів міста 02.03.11р. проведено нараду за участі представників суб’єктів господарювання, міської та обласної влади.
      Додаткову інформацію можна отримати у відділі промисловості та інвестиційного супроводу управління економічного та інтеграційного розвитку: т./ф. 551955, e-mail prom@mvk.if.ua.

МВК

13 Вересня 2011, 12:33
Теги:

Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Фінанси:
Скільки коштує ялинка?
30 Грудня 2016, 12:19
1 100 гривень мінімальна стипендія українського студента
30 Грудня 2016, 10:05
Прикарпатська митниця підбила підсумки роботи за рік
30 Грудня 2016, 9:19
Мінімальна заробітна плата зросте до 3200 гривень з 1 січня 2017 року
30 Грудня 2016, 7:21
На Городенщині придбано новий автомобіль для вивезення сміття
29 Грудня 2016, 16:28
З 3 січня 2017 року відкриваються казначейські рахунки Білоберізької об’єднаної територіальної громади
29 Грудня 2016, 16:08
В обласній фіскальній службі підбили підсумки роботи за рік
29 Грудня 2016, 13:41
У 2016 році придбано житло для ще однієї дитини, позбавленої батьківського піклування
29 Грудня 2016, 12:49
Близько 20 млн гривень було спрямовано цьогоріч на реалізацію обласної та районних соціальних програм підтримки учасників АТО
29 Грудня 2016, 12:20
Зі стартом нової тролейбусної лінії мешканцям подарують безкоштовний проїзд
29 Грудня 2016, 11:19
Вуличне освітлення подорожчає
29 Грудня 2016, 9:43
У Франківську вартість години паркування може зрости втричі
29 Грудня 2016, 9:20
На Рогатинщині родини загиблих на фронті отримуватимуть допомогу з районного бюджету
28 Грудня 2016, 21:19
Косівська районна рада прийняла районний бюджет на 2017 рік
28 Грудня 2016, 18:03
Нові штатні одиниці матимуть Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та Будинок вчителя
28 Грудня 2016, 14:55
Калуська влада купила дизель-генератор для бійців АТО
28 Грудня 2016, 11:20
У Пасічні побудують спортивний комплекс
28 Грудня 2016, 10:55
Президент підписав Державний бюджет України на 2017 рік
28 Грудня 2016, 7:40
Івано-Франківськ витратить 104 тисячі гривень на новорічний фестиваль
27 Грудня 2016, 21:25
У Коломиї прийняли бюджет міста на 2017 рік
27 Грудня 2016, 19:18
Івано-Франківськ заробив на земельних торгах понад п’ять мільйонів
27 Грудня 2016, 18:32
На Прикарпатті до зведеного бюджету надійшло понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб
27 Грудня 2016, 11:42
У Татарові на розвиток туризму спрямують 200 тисяч гривень
26 Грудня 2016, 20:56
НБУ забрав у Коломойського «Буковель» і літаки
26 Грудня 2016, 20:07
У Долині вирішили підвищити тарифи на водопостачання
26 Грудня 2016, 19:46