11 березня 2016р. на сесії міської ради заслухано виконання  Програми економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська за 2015 року.

Управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами та організаціями міста, суб’єктами підприємницької діяльності проведено значну роботу  в напрямку реалізації завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2015 рік, а також заходів щодо наповнення бюджету міста, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, затверджених розпорядженням міського голови від 20.02.2015р. №66-р.

Зовнішні фактори  (агресія на сході країни з боку Російської Федерації, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури, кризові явища в економіці держави, інфляційний тиск), які призвели до збільшення вартості енергоресурсів, зростання цін на сировину, матеріали, товари, погіршення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, складності отримання кредитних ресурсів, в певній мірі негативно вплинули і на загальний економічний стан у місті. 

Ситуація у реальному секторі економіки міста Івано-Франківська впродовж 2015 року характеризувалася наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2015 рік склала 3487 грн., що на 2,8% вище середньообласного показника. Темп росту заробітної плати порівняно з 2014р. становив 119,9%,  а в цілому по області ­– 118,4%.

З року в рік у м.Івано-Франківську спостерігається стале зростання чисельності наявного населення, на відміну від демографічної ситуації в Україні. Станом на 1 січня 2016 року на території міської ради проживало 251,5 тис. осіб, в тому числі в обласному центрі – 230,9 тис., в сільській місцевості – 20,6 тис. Чисельність мешканців з початку року збільшилась на 3717 осіб. Такі зміни відбулись за рахунок природного (на 406 осіб) та міграційного (на 3311 осіб) приростів.

До зведеного бюджету за 2015 рік надійшло податків і зборів на суму 1454,7 млн.грн. (на 36,7% більше, ніж за 2014 рік), з них фізичними особами сплачено 106,5 млн.грн. (на 27,3% більше, ніж у 2014р.), а юридичними особами – 1348,2 млн.грн. (на 37,4% більше, ніж за 2014р.).

За результатами 2015 року всього до бюджету міста Івано-Франківська надійшло 1 406,1 млн.грн., а це на 54,9% (на 498,1 млн.грн.) більше, ніж у 2014 році (у співставних умовах), планові показники 2015 року з урахуванням змін виконано на 104%.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 78,3%, з яких 38,2% припадає на освіту, 22,4% – на охорону здоров’я,  39,3%  – на соціальний захист та соціальне забезпечення.     

Видатки на освіту у порівнянні з 2014 роком збільшено на 57,3% , на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 31,3 % , на охорону здоров’я - на 27,2%.

Завдяки позитивному інвестиційному клімату, який існує в місті впродовж багатьох років, успішній діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, в Івано-Франківську обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення станом на 31 грудня 2015 року був значно вищий, ніж по Україні, а також в окремих обласних центрах з аналогічною чисельністю населення (1883 дол.США).

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  міста Івано-Франківська на 31 грудня  2015р. становив 464,8  млн.дол.США (за попередніми даними),  що  на  8%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2015р. Зменшення  капіталу відбулося, в основному, за  рахунок  курсової  різниці. У 2015 році в економіку міста Івано-Франківська іноземними інвесторами вкладено 10 млн.дол.США. Інвесторами виступили 48 країни світу.

9 жовтня 2015 року рейтинговою компанією ТОВ "Кредит-Рейтинг" присвоєно м.Івано-Франківську високий рівень інвестиційної привабливості "uaINV4" за Національною шкалою. А за результатами оновлення кредитного рейтингу в листопаді 2015 року національним агентством "Кредит-Рейтинг" підтверджено рівень рейтингу "uaBBB+" та прогноз "стабільний".

Станом на 01.01.2016 року на території м. Івано-Франківська зареєстровано 23 472 суб’єктів підприємницької діяльності. З них 10 883 є юридичними особами та 12 589 - фізичними особами-підприємцями.

Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи, стабілізації зайнятості здійснюється комплекс заходів для безробітних, які бажають започаткувати власну справу. Протягом 2015 року зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 83 особи з числа безробітних.

Для сприяння діяльності місцевих структур, підтримки бізнесу та надання допомоги підприємцям-початківцям, потенційні та діючі суб’єкти підприємництва мають можливість отримувати в Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі.

Постійно вдосконалюється робота Центру обслуговування платників податків ДПІ у м. Івано-Франківську. Так, впродовж 2015 року фахівцями Центру надано 26461 адміністративну послугу (на 4168 більше, ніж у 2014 році), з них майже половина (10948) - з видачі реєстраційних номерів облікової картки платника податків.

Загальна кількість послуг, наданих в Центрі надання адміністративних послуг за 2015 рік, становить 69546, з них: адміністраторами відділу адміністративних послуг надано 45350 адміністративних послуг; Дозвільним центром прийнято 4275 вхідних пакетів документів; Реєстраційною службою здійснено 18493 реєстраційні дії і запити з Єдиного державного реєстру.

За результатами подання до Парламентської Асамблеї Ради Європи на здобуття найвищої нагороди  ПАРЄ – Призу Європи Івано-Франківськ вперше потрапив до п’ятірки міст-фіналістів, серед яких: Амії (Франція), Дрезден (Німеччина), Люблін (Польща) та Вара (Швеція). Цей факт є високою оцінкою діяльності міста в напрямку європейської інтеграції.

Станом на 01.01.2016р. місто Івано-Франківськ підтримує  документально оформлені поріднені зв’язки з 22 містами зарубіжжя, серед яких міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії та США. Прийнято рішення про підписання у 2016 році Угоди про співпрацю з Хшановським повітом, Республіка Польща.

В обласному центрі функціонує 20 готелів, 4 мотелі, 1 хостел, 1 гуртожиток для приїжджих, які спроможні розмістити понад 1300 туристів щоденно.

В Івано-Франківську діє 55 суб’єктів туристичної діяльності, з яких 11 – туроператори, 43 – туристичні агентства і 1 фізична особа-підприємець, що займається виключно екскурсійною діяльністю. Фактично в місті зосереджено 55% від загальної кількості суб’єктів туристичної діяльності Івано-Франківської області.

В обласному центрі діє 3,3 тисячі економічно активних підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності, що у розрахунку на 10 тисяч наявного населення складає 133 одиниці. Частка великих підприємств склала 0,1% від загальної кількості, середніх – 3,6%, малих – 96,3%.

Понад 120 промислових підприємств входить у так зване "основне коло" підприємств. Цими підприємствами за 2015 рік реалізовано продукції на суму 10,2 млрд.грн. (проти 4,3 млрд.грн. за 2014 рік), що у 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 2015 року бюджетними закладами міста спожито 4,53 млн. кВтгод електроенергії, що на 250 тис.кВтгод (на 5,4%) менше в порівнянні з попереднім роком, 343,1 тис. куб м природного газу (на 7,3% менше до 2014 року), 30,9 тис. Гкал теплової енергії (на 7,3% менше  до споживання 2014р.).

В 2015 році на розбудову й модернізацію дорожньо-транспортної інфраструктури міста, а саме утримання (експлуатація), поточний та капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво доріг використано кошти в сумі 92,6 млн.грн. За 2015 рік по спеціальному фонду міського бюджету освоєно 114,8 млн.грн.

Проведено вибірковий капітальний ремонт 56 прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів, освоєно 16,7 млн.грн.

на реалізацію програми модернізації житлового фонду міста виділено з міського бюджету 13436 тис.грн. В рамках даної програми проведено заміну вікон у 88 будинках, відремонтовано водозливні мережі у 22 будинках, 118 дахів житлових будинків, встановлено нові двері у 31 будинку, модернізовано електромережі у 42 будинках, відремонтовано ліфти за 54 адресами та 2 замінено повністю,  мережі опалення по 6 будинках, виконано поточний та капітальний ремонт підвальних розгалужень мереж водопостачання та водовідведення у 258 будинках, здійснено заміну та ремонт стояків мереж по 49 адресах, виконано утеплення 4 багатоквартирних будинків тощо.

Крім того, облаштовано прибудинкові території за 45 адресами.

Впродовж 2015 року в Івано-Франківську та селах, підпорядкованих міській раді, прийнято в експлуатацію 398,7 тис.м2  загальної  площі житла, у т.ч. у сільській місцевості 172,8 тис.м2 . Порівняно з минулим роком обсяги житла прийнятого в експлуатацію збільшилися на 4,6%.

У порівнянні з обласними центрами Західного регіону місто Івано-Франківськ за загальною площею прийнятого в експлуатацію житла на 10 тисяч населення посіло перше місце (15852,4 м2).

Детальніше з інформацією про виконання Програми можна ознайомитись на офіційному сайті міста Івано-Франківська www.mvk.if.ua в розділі "Влада"- "Доступ до публічної інформації" – "Міські програми".

14 Березня 2016, 11:43
Теги:

http://mvk.if.ua/news/37837
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Влада:
Франківський виконком затвердив новий порядок розміщення вивісок
30 Грудня 2016, 18:09
На засіданні колегії департаменту охорони здоров’я ОДА обговорили стан справ у медичній галузі
30 Грудня 2016, 11:19
У прикарпатській поліції відбулося засідання поліцейської комісії
30 Грудня 2016, 8:52
Марія Савка: Івано-Франківська область готова до оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період прийдешніх свят
30 Грудня 2016, 8:09
30 грудня - засідання виконавчого комітету
30 Грудня 2016, 7:14
Аграрії Прикарпаття проаналізували стан галузі за 2016 рік
28 Грудня 2016, 16:59
Відтепер ми співпрацюємо з Попасною
28 Грудня 2016, 8:30
Відбулося засідання колегії управління спорту
28 Грудня 2016, 8:08
Марія Савка: Опалювальний сезон на Івано-Франківщині проходить у злагодженому режимі
27 Грудня 2016, 14:04
У селі Слобідка, на Городенківщині, де проживає майже 700 громадян, відкрито новий заклад культури
27 Грудня 2016, 8:57
В облдержадміністрації відбувся семінар для новообраних голів ОТГ
27 Грудня 2016, 8:34
Оперативна нарада
27 Грудня 2016, 6:36
На центральне теплопостачання Івано-Франківська чекає повна модернізація
26 Грудня 2016, 18:30
В Івано-Франківську стартує проект оновлення тролейбусного парку
26 Грудня 2016, 18:06
Народний депутат з Коломиї Юрій Тимошенко зібрався у президенти
26 Грудня 2016, 16:01
Кінець епохи: депутати звільнили Ольгу Бабій з посади директора ОТБ “Галичина”
26 Грудня 2016, 14:58
Олександр Стратюк проінформував обласну раду про роботу органів прокуратури в 2016 році
26 Грудня 2016, 11:48
82-м учасникам АТО та їх сім’ям буде надано матеріальну допомогу на поліпшення житлових умов
26 Грудня 2016, 8:52
З нагоди Дня енергетика Президент відзначив прикарпатця
23 Грудня 2016, 19:43
Голова Франківської ОДА вибачився перед медиками за заборгованість по виплаті зарплати
23 Грудня 2016, 16:30
Для Снятинської ЦРЛ придбали новий УЗД-апарат
23 Грудня 2016, 13:42
Франківська міська рада затвердила надбавки меру, заступнику та секретарю
23 Грудня 2016, 13:13
Франківська міська рада планує будувати міст на Пасічну за кошти держави
23 Грудня 2016, 10:30
Франківський «Електроавтотранс» візьме кредит на 8 мільйонів для закупівлі тролейбусів
23 Грудня 2016, 10:08
У Франківську “Новий театр” став комунальним
22 Грудня 2016, 21:30