Про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги у рамках проекту «Івано-Франківська область – край для туризму»

У рамках проекту «Івано-Франківська область – край для туризму» та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що купуються за кошти міжнародної технічної допомоги, планується здійснити будівельно-монтажні роботи.

1. Адреси веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.if.gov.ua

2. Процедура: Відкритий національний тендер.

3. Назва програми: Дана закупівля здійснюється у рамках впровадження проекту «Івано-Франківська область – край для туризму», що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу. Згідно із реєстраційною карткою № 3096-01 від 30.11.2016 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проект «Івано-Франківська область – край для туризму» з номером грантового контракту 2014/343-158 від 31.07.2014 р. реалізується на основі Рамкової Угоди між Урядом України та комісією Європейського Співтовариства від 03.09.2008 р. (Закон України від 03.09.2008 р. №360-IV) та Угоди про фінансування програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Тендерна документація розроблена відповідно до вимог проведення контрактних процедур для зовнішньої діяльності Європейського Союзу із врахуванням ст. 6 Закону України «Про публічні закупівлі» та Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств. Закупівля товарів, послуг та виконання робіт здійснюється відповідно до правил і вимог ЄС.

4. Фінансування: Дана закупівля здійснюється в рамках впровадження проекту «Івано-Франківська область – край для туризму», що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу.

5. Замовник: Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

5.1. Код за ЄДРПОУ: 40459612.

5.2. Місцезнаходження: вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76004, Україна.

6. Інформація про предмет закупівлі:

Найменування предмету закупівлі:

-         Лот № 1 – Будівництво візит-центру (зупинки туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів) за адресою: вул. Об’їзна, м. Галич Галицького району Івано-Франківської області  та благоустрій прилеглої території.

-         Лот № 2 – Будівництво візит-центру (зупинки туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів) за адресою: присілок Голиці с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської області та благоустрій прилеглої території.

Обсяг виконання робіт: згідно із Технічною специфікацією, зазначеною у тендерній документації.

Місце виконання робіт: м. Галич Галицького району Івано-Франківської області та присілок Голиці с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської області.

Строк виконання робіт: до 31.10.2017 р.

 

УМОВИ УЧАСТІ

7. Правила національності і походження. 

Закупівля товарів, послуг та виконання робіт в рамках грантових угод між Представництвом ЄС в Україні та бенефіціарами грантів програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», що фінансується Європейським Союзом, відкрита на  рівних умовах для всіх фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, прямо обумовлених та дозволених в тендерній документації Замовника.

Усі роботи, товари та послуги повинні походити з ЄС або з прийнятної країни відповідно до правил національності учасників та походження товарів:

- країн-членів Європейського Союзу, зокрема:

Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Кіпру, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чеської Республіки, Швеції;

- країн, що підпадають під правила Європейського інструмента сусідства і партнерства:

Азербайджану, Алжиру, Білорусі, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Йорданії, Лівану, Лівії, Марокко, Молдови, Палестинської автономії, Росії, Сирії, Тунісу, України;

- країн, що є бенефіціарами Інструменту підготовки до вступу в ЄС (програма допомоги, затверджена Постановою Ради ЄС № 1085/2006 від 17.07.2006 р. щодо створення Інструменту підготовки до вступу в Європейський Союз):

Албанії, Боснії, Македонії, Сербії, Косово, Туреччини, Чорногорії;

- країн-членів Європейської економічної зони:

Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії.

Учасники тендеру в своїй тендерній пропозиції мають зазначити свою національність та надати доказ цього згідно з їхнім національним законодавством.

Якщо сума поставок товарів, обладнання, що придбаваються для будівельних та монтажних робіт не перевищує 100 000, 00 євро, правило походження може не застосовуватись.

 

8. Підстави для виключення.

Учасники тендеру повинні представити в тендерній пропозиції підписану заяву про те, що вони не перебувають в будь-якій з ситуацій, перелічених у пунктах: 

(1)   вони знаходяться  у стані або є об'єктом процедури банкротства, ліквідації, управління судом або за домовленістю кредиторів, призупинення господарської діяльності, або знаходяться в будь-якій аналогічній ситуації, що випливає з подібних процедур, передбачених національним законодавством чи підзаконними актами;

(2)   вони були визнані винними в порушенні професійної етики рішенням, яке має статус остаточного судового рішення;

(3)   вони були винні в тяжкому професійному проступку, що було доведено засобами, які може обґрунтувати бенефіціар(и);

(4)   вони не виконали зобов’язань стосовно виплати соціальних внесків чи виплати податків згідно з законодавчими нормами країни, в якій вони зареєстровані, або в країні бенефіціара, або в країні, де має виконуватись контракт;

(5)   вони або особи, які мають право їх представляти, приймати рішення або виконувати контроль, були об’єктом  судового рішення, що має силу остаточного, за шахрайство, корупцію, участь у кримінальній організації, відмиванні грошей чи будь-якій нелегальній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС;

(6)   вони на даний час є суб’єктом адміністративного стягнення, зазначеного в розділі 2.3.4 Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС.

Крім того, контракти не можуть бути укладені з учасниками тендеру, які протягом процедури закупівлі:

- є об'єктом конфлікту інтересів;

- винні в наданні недостовірної інформації, яку вимагає бенефіціар(и) як умову участі в процедурі укладання контрактів, або не представили таку інформацію.

9. Кількість тендерних пропозицій.

Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Ніяких обмежень щодо кількості лотів для одного Учасника немає. Учасник тендеру може подати заяву на один лот або усі лоти.

10. Тендерна гарантія.

Тендерна пропозиція Учасника повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції тендеру (подається в формі банківської гарантії).

Учасник тендеру зобов’язаний подати у складі своєї тендерної пропозиції оригінал банківської гарантії на суму 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень за кожен лот.

Забезпечення тендерної пропозиції повинно діяти впродовж терміну дії тендерної пропозиції, а саме: протягом 90  днів з дати розкриття тендерних пропозицій.

Всі витрати, пов’язані з підтвердженням щодо надання забезпечення пропозиції тендеру, покладаються на Учасника.

11. Інформаційна зустріч: Не планується.

12. Термін дії тендерних пропозицій.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій.

У виняткових випадках, до закінчення цього терміну, Замовник може попросити учасників торгів про одноразове продовження цього терміну, яке не може перевищувати 40 днів.

Переможець тендеру пов'язаний зобов’язанням щодо своєї тендерної пропозиції протягом ще 60 днів, незалежно від дати повідомлення про присудження контракту (тобто 90 (+40) + 60 днів).

У випадку, коли Учасник відмовляється від продовження дії тендерної пропозиції, його участь в процедурі тендеру буде припинено.

13. Термін реалізації завдань.

Строки виконання будівельних робіт:

Лот №1 – Будівництво візит-центру (зупинки туристичних автобусів короткотермінового відпочинку туристів) за адресою: вул. Об’їзна, м. Галич та благоустрій прилеглої території - до 31.10.2017 року.

Лот №2 – Будівництво візит-центру (зупинки туристичних автобусів короткотермінового відпочинку туристів) за адресою: присілок Голиці с. Ільці Верховинського району та благоустрій прилеглої території - до 31.10.2017 року.

Критерії оцінки та вибору переможця.

14.    Критерії відбору.

Наступні критерії відбору будуть застосовуватися до учасників тендеру. У разі, якщо в  тендері представлений консорціум, ці критерії відбору будуть застосовуватися до консорціуму в цілому.

Оцінка пропозицій має складові:

14.1. Економічна і фінансова спроможність Учасника.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку (Додаток № 7 до тендерної документації), де вказується:

-          середньорічний оборот Учасника за 2014, 2015 та 2016 роки (валовий дохід економічної вигоди: грошові кошти, дебіторська заборгованість, інші активи, що виникають від звичайної операційної діяльності (наприклад продажу товарів, продукції, послуг, відсотків, роялті та дивідендів) протягом року;

-          оборотні активи Учасника за 2014, 2015 та 2016 роки (балансовий рахунок, який визначає вартість всіх активів, які передбачаються до конвертування в грошові кошти, протягом одного року в ході звичайної господарської діяльності. Оборотні активи включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, інвентар, цінні папери, витрати майбутніх періодів та інші ліквідні активи, які можуть бути конвертовані в грошові кошти);

-          поточні зобов’язання за 2014, 2015 та 2016 роки (борги або зобов’язання, які підлягають оплаті протягом одного року. Поточні зобов’язання, що з’являються на балансі та включають в себе короткостроковий борг, кредиторську заборгованість, нараховані зобов’язання та інші борги).

Також Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати завірені Учасником копії балансів за 2014, 2015 та 2016 рр. (для юридичних осіб учасників); завірені Учасником копії податкової декларації платника єдиного податку або копії податкової декларації про майновий стан і доходи за 2014, 2015 та 2016 рр (для фізичної особи – підприємця учасника), завірені Учасником копії звітів про рух грошових коштів за 2014, 2015 та 2016 рр. та оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Для нерезидентів – підтверджуючі документи відповідно до законодавства країни нерезидента, діючі на дату подання тендерної пропозиції.

14.2. Професійна та технічна спроможність Учасника.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідки (Додаток № 6 до тендерної документації), де вказується:

-     інформація про працівників відповідної кваліфікації;

– інформація про те, що Учасник має досвід виконання будівельних робіт протягом 2014-2016 років;

-     інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази Учасника.

-     інформація щодо заходів із захисту довкілля під час виконання робіт (у довільній формі).

Замовник може також вимагати від Учасника тендерної процедури надати інформацію про фінансову, господарську, технічну і професійну спроможність передбачуваного субпідрядника. 

Якщо у Замовника виникають сумніви щодо достовірності поданих документів, він має право провести додаткові перевірки і запросити додаткові документи чи роз’яснення. Учасник у разі отримання від Замовника такого запиту чи додаткових роз’яснень повинен надати відповідь Замовнику протягом 5 календарних днів.

Тільки успішно виконані контракти можуть бути наведені як підтвердження спроможності Учасника.

Учасник тендеру може частково покладатися на спроможність та ресурси третіх сторін. Проте не є прийнятною ситуація, коли Учасник тендеру спирається переважно на спроможність третіх сторін або покладається на них за ключовими критеріями.  Учасник-переможець тендеру має право залучати субпідрядні організації для виконання робіт в обсязі, що не може перевищувати 40%.

Якщо у Замовника виникають сумніви щодо достовірності поданих документів, він має право провести додаткові перевірки і запросити додаткові документи.

15.    Критерії присудження.

Відповідність тендерної пропозиції вимогам тендерної документації.

Контракт буде укладений за нижчою ціною прийнятної  тендерної пропозиції.

16. Як отримати тендерну документацію та місце отримання тендерної документації.

Тендерна документація доступна на  сайті Замовника: www.if.gov.ua та за адресою: каб.653, вул.М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, Україна.

Учасник має право не пізніше, ніж за 21 день до закінчення строку подання  тендерної пропозиції звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо документації тендеру. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення не пізніше, ніж за 11 днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Усі питання учасники повинні надсилати в письмовому вигляді.

17. Подання тендерних пропозицій.

Місце: за адресою Замовника.

Строк (крайній термін для подачі заявок): до 27.02.2017 року, 10:00.

Спосіб подання тендерних пропозицій: Усі тендерні пропозиції повинні направлятися рекомендованим листом з підтвердженням про отримання або з доставкою із рук в руки під розписку з підписом представника Замовника або його представника чи кур'єрською доставкою.

Адреса (місце подання тендерних пропозицій): каб. 653, вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, Україна.

Тендерні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

18. Дата, час та місце розкриття тендерних пропозицій.

Вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, Україна, Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, каб. 653, 27.02.2017 року, об 11:00.

19. Мова процедури:

Всі письмові повідомлення для цієї процедури тендеру повинні бути складені українською мовою.

20. Правова база.

Згідно із реєстраційною карткою  № 3096-01 від 30.11.2016 р. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проект «Івано-Франківська область – край для туризму», номер контракту 2014/343-158 від 31.07.2014 р. зі змінами згідно з додатком №1 від 01.11.2016р., реалізується на основі Рамкової Угоди між Урядом України та комісією Європейського Співтовариства від 03.09.2008 р. (Закон України від 03.09.2008 р. № 360-IV) та Угоди про фінансування програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Відповідно до Угоди про фінансування програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», укладеної між Урядом України та Європейською Комісією від 19.12.2012 р., а також із урахуванням ст. 6 Закону України «Про публічні закупівлі» всі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур і типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій та застосовуються на дату початку відповідної процедури.

У зв’язку із зазначеним, під час проведення закупівлі будуть застосовуватись вимоги додатка IV до грантового контракту № 2014/343-158 з урахуванням окремих положень Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС (PRAG 2013.1).

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції Учасника та за витрати Учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату тендеру.

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе Учасник.

21. Додаткова інформація:

Дана закупівля здійснюється у рамках впровадження проекту «Івано-Франківська область – край для туризму», що фінансується Європейським Союзом. Керуючись Рамковою Угодою між Урядом України та Комісією Європейських співтовариств від 03.09.2008 р., в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги придбання робіт, товарів та послуг звільняється від сплати податку на додану вартість. Право Замовника на пільгу зазначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» в реєстраційній картці проекту за № 3096-01 від 30.11.2016 р. Пільга надається відповідно до пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України та згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств: «заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

Тендерна документація

29 Грудня 2016, 8:04
Теги:

http://www.if.gov.ua/news/pro-zakupivlyu-tovariv-r
Версія для друку
Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Погода, Новости, загрузка...
Додати новий коментарОстанні новини з категорії Життя:
Мобільний додаток IFCITY - твоя афіша Івано-Франківська
21 Січня 2018, 18:12
У Коломиї в матері забрали 3-річну доньку
30 Грудня 2016, 17:20
Власники 3-х закладів харчування Коломиї не дозволили провести перевірку якості продуктів
30 Грудня 2016, 16:57
УГКЦ планує збудувати на Прикарпатті клініку Святого Луки
30 Грудня 2016, 16:31
Ігор Пасічняк у Рожнятівському районі ознайомився із роботою освітянських закладів
30 Грудня 2016, 16:03
Новорічна красуня у горщику
30 Грудня 2016, 15:42
В Івано-Франківську виміряли Індекс публічності місцевих рад
30 Грудня 2016, 14:31
Святкові заходи з нагоди 108-ї річниці від Дня народження Степана Бандери
30 Грудня 2016, 14:05
За результатами моніторингу прийняття місцевих бюджетів Івано-Франківськ на сьомому місці
30 Грудня 2016, 13:40
В облдержадміністрації відбулася презентація Всеукраїнського журналу «Антикорупційний вісник «Ваша Надія»
30 Грудня 2016, 11:48
11 літрів спирту в каналізацію: Інспектори знешкоджували спирт на ринку Калуша
30 Грудня 2016, 10:57
Маленька косівчанка потребує допомоги
30 Грудня 2016, 10:33
У селі на Долинщині відкрили водопровід
29 Грудня 2016, 22:12
ЦНАП Івано-Франківська оприлюднив графік роботи на свята
29 Грудня 2016, 21:21
В Івано-Франківську відремонтували приміщення дитячої художньої школи
29 Грудня 2016, 20:56
Побачила світ книга поезій Олександра Букатюка “МАДОННА МИРУ (рЕволюція духу)”
29 Грудня 2016, 20:34
Юним глядачам показали прем’єру вистави “Красуня і чудовисько”
29 Грудня 2016, 20:05
В Івано-Франківську запрацював новий пологовий зал
29 Грудня 2016, 19:45
У середмісті створили музей-кімнату на честь патрона Івана Франка
29 Грудня 2016, 18:29
Правоохоронці застерігають водіїв: не сідайте за кермо у нетверезому стані!
29 Грудня 2016, 17:42
Увага! Попередження про лавинну небезпеку
29 Грудня 2016, 15:40
В Івано-Франківську відкрили спортивний майданчик
29 Грудня 2016, 14:55
Прикарпатські художники перенесли красу рідних пейзажів на полотна
29 Грудня 2016, 14:30
На Прикарпатті паспортизували 43 водойми
29 Грудня 2016, 13:13
1 січня в Івано-Франківську святкуватимуть 108-у річницю з дня народження Степана Бандери
29 Грудня 2016, 11:47